Select Page

تاثیر مثبت شرکت های دانش بنیان در حوزه کار آفرینی

تاثیر شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه کار آفرینی ستاری با اظهار این که شرکت های دانش بنیان نوپا در حوزه کار آفرینی نقش مهمی دارند از لزوم حمایت از شرکت های مستقر در واحد های مسکونی گفت و همچنین حضور سرمایه گذاران حوزه دانش بنیان را حیاتی دانست و در ادامه گفت:...

عضویت در خبرنامه

1 + 4 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org