Select Page

تسهیلات ترجیحی به دانش بنیان

تسهیلات ترجیحی بانکی به دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری نظام بانکی کشور اقدام به ارائه تسهیلات سرمایه در گردش موسوم به تسهیلات ترجیحی بانکی به دانش بنیان تولیدی برای ارتباط اقتصاد دانش بنیان می کند. به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی...

شرایط استفاده شرکت های دانش بنیان از معافیت مالیاتی

شرایط معافیت مالیاتی سال ۹۶ برای شرکت‌های دانش‌بنیان سید محمد صاحبکار خراسانی با اشاره به شرایط معافیت مالیاتی سال ۹۶ برای شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپای نوع (۱) و الزامات استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از معافت مالیاتی گفت: “شرکت‌های نوپا و تولیدی باید به قسمت...

خلاصه ای از شرایط شرکت های دانش بنیان

حمایت از شرکت های کوچک و دانش بنیان حمایت از کالای ایرانی در دوران مدرن تنها به این معنی نیست که از تولید کنندگان کلان حمایت شود. بلکه باید حمایت از شرکت های کوچک و دانش بنیان را نیز در نظر داشت. این شرکت‌ها با وجود کوچک بودن، از دانش بالای نخبگان بهره می برند که...

شرکت های دانش بنیان بخشی از جامعه هدف پارک های علم و فناوری

رابطه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌ های دانش بنیان حسین اخوان با اشاره به رابطه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌ های دانش بنیان  در خصوص حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان نوپا و تسهیلات دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: “این پارک‌ها مسؤول شرکت‌ های دانش...

ارائه تسهیلات ویژه به شرکت های دانش بنیان

به شرکت های دانش بنیان تسهیلات ویژه پرداخت می شود معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری  در خصوص شرکت های دانش بنیان خدماتی و تسهیلات ویژه آن ها سخن گفت و اعلام کرد که از شرکت های دانش بنیان حمایت ویژه می کنیم و گفت: “در سال ۹۷ و بر...

عضویت در خبرنامه

5 + 7 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org