Select Page

دانش بنیان در بخش کشاورزی

دانش بنیان در بخش کشاورزی در قسمت به آمار دانش بنیان در بخش کشاورزی میپردازیم. شش هزار و ۵۰۰ هیات علمی در بخش کشاورزی در کشور فعال هستند. فعالیت ۴۹۵ شرکت دانش بنیان و ۶۵۰۰ هیات علمی در بخش کشاورزی کشور معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شش هزار و ۵۰۰ هیات علمی در...

عضویت در خبرنامه

8 + 2 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org