Select Page

ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و بخش های اصلی اقتصاد کشور

برقراری ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و بخش های اصلی اقتصاد علیرضا باباخان ،در خصوص ارتباط صندوق کریمه با شرکت های دانش بنیان به منظور تعیین ظرفیت شرکت های دانش بنیان و ایجاد ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و بخش های اصلی اقتصاد اظهار کرد: ” در این دیدار بحث بر...

عضویت در خبرنامه

10 + 5 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org