Select Page

درباره ما

بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و جایگاه شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد فناوری مورخ  ۰۸/۰۹/۱۳۹۳

جایگاه دانش بنیان 

نیاز اساس امروز کشور عبارت است از توسعه دانش – تحقیقات و فناوری ، پرورش استعداد ها و جاری شدن روز افزون استعدادهای برجسته ملت ایران.
آنچه که ما به آن اصرار می ورزیم و تاکید میکنیم این است که علم برای یک کشور یک سرمایه بی پایان و تمام شدنی است. بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشور به وجود آمد استعدادها هم در آن کشور وجود داشت، آن وقت حالت چشمه های جوشان را پیدا میکند.
این شرکت های دانش بنیان که بر مبنای علم کار میکنند، تولید میکنند و ثروت آفرینی میکنند خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند.
شرکت های دانش بنیان بتوانند به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند و رشد کند.
استعداد انسانی و نیروی انسانی ارزشمند ترین موجود یک کشور است.اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری :

عضویت در خبرنامه

8 + 2 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org