Select Page

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیان


 

قوانین

آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی

 1. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ
۱۳۹۱/۸/۲۱
 
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون:  قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ
ب ـ صندوق:  صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج ـ شورا:  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری‌سازی:  فعالیت‌های مرتبط باعرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوری‌های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط ازجمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری‌های موردنیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیت‌های مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ ـ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر:  سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل‌گرفته و در معرض ریسک‌های بالا و غیرمتعارف می‌باشند و بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق:  بانک‌های عامل، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر صندوق‌های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی:  دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده ۲ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که درزمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده بالا فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ ـ فعالیت‌هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیت‌های عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیت‌هایی که هدف آن‌ها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آن‌ها نیست، از فعالیت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره ۲ ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
تبصره ۳ ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه‌درصد از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.
ماده ۳ ـ در اجرای مفاد ماده (۲) قانون و به‌منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رئیس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده رئیس شورا (رئیس)
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز ـ مدیرعامل صندوق
ماده ۴ ـ به‌منظور استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمک‌ها و تسهیلات و سایر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها و مؤسسات یادشده اقدام نماید.
فصل دوم ـ اعطای کمک
ماده ۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و باسابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را درازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده ۶ ـ درصورتی‌که شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یادشده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
فصل سوم ـ تسهیلات
ماده ۷ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله استفاده نمایند.
ماده ۸ ـ شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یادشده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده ۹ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج‌ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال) استفاده نمایند.  تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ صندوق موظف است به‌منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک‌ها و مؤسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت‌ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.
ماده ۱۱ ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی‌درصدی با بانک‌ها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک‌ساله) با نرخ ترجمه‌ی نماید.
ماده ۱۲ ـ به‌منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، واسپاری و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارائه نماید.  تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابرس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه
ماده ۱۴ ـ به‌منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.
ماده ۱۵ ـ صندوق به‌منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات ذی‌ربط اقدام می‌نماید.  این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط هست.
ماده ۱۶ ـ به‌منظور پوشش ریسک به‌کارگیری فناوری‌های داخلی عرضه‌شده توسط شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به‌منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذی‌ربط اقدام می‌نماید.  نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارائه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان به‌کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده ۱۷ ـ در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به‌منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و به‌کارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
فصل پنجم ـ مشارکت
ماده ۱۸ ـ به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل‌ونه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
فصل ششم ـ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی
ماده ۱۹ ـ به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بهابازار و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل سازوکار عرضـه سهـام شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار فرابرس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰ ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.
ماده ۲۱ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده ۲۲ ـ در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها
ماده ۲۳ ـ پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظف‌اند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.
ماده ۲۴ ـ صندوق حداقل سی درصد کمک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک‌های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده ۲۵ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاه‌های اجرایی حائز اولویت می‌باشند.
تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آن‌ها را با ضریب ۲/۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می‌نماید.  برای شرکت‌های مستقر در مانَک‌های علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵/۱ (صد و پنجاه‌درصد) قابل‌افزایش است.
تبصره ۲ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارائه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه‌درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.
ماده ۲۶ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.
ماده ۲۷ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ فهرست نیازهای، تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.
ماده ۲۸ ـ در اجرای ماده (۹) قانون و به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در مانَک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۲۹ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست‌محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم ـ نظارت و گزارش دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازات قانونی
ماده ۳۰ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه‌های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.  دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل‌شده اقدام نماید.
ماده ۳۱ ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت‌های برابر و شفاف‌سازی حمایت‌ها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط، اسامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده ۳۲ ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاشده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازات موضوع ماده (۱۱) قانون خواهند گردید.
ماده ۳۳ ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک‌بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
 
 
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون
شماره: ۲۰۲۹۵۶/ت ۴۶۵۱۳ هـ
 
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان
و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – صندوق نوآوری و شکوفایی
 
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت‌ها از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:
آئین‌نامه اجـرایی قـانـون حمایـت از شرکت‌ها و مؤسـسات دانـش‌بنیـان و تجـاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
. در ماده (۲) عبارت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به عبارت شرکت‌ها و مؤسساتی تغییر می‌یابد.

 1. در ماده (۵) قبل از عبارت شرکت‌های داخلی عبارت پژوهشگاه‌ها و و بعد از واژه فعالیت‌های عبارت تجاری‌سازی نتایج و بعد از واژه توسعه «عبارت» و طرح‌های مربوط  اضافه می‌شود.
 2. متن زیر به‌عنوان ماده (۶) مکرر اضافه می‌شود:ماده ۶ مکرر- صندوق مجاز است در اجرای ماده (۵) قانون تا پنجاه‌درصد هزینه‌های طرح‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه مهم» و ویژه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان فاقد توانایی مالی را با تائید هیئت‌امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
 3. در ماده (۷) عبارت توسط صندوق یا عامل صندوق» جایگزین عبارت توسط عامل صندوق» می‌شود.
 4. در ماده (۹) عبارت”از طریق عامل صندوق” حذف و عبارت “بر عهده عامل” به واژه “بر عهده” اصلاح می‌شود.
 5. در ماده (۱۰) عبارت “مرتبط و” به عبارت “مرتبط از طریق” و عبارت “پنج درصد” به عبارت “هفت درصد” تغییر می‌یابد.
 6. در ماده (۱۱)‌بعد از واژه “ترجیحی” عبارت “تا سقف حداکثر هفت درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار” اضافه می‌شود.

 
متن زیر به‌عنوان ماده (۱۳) مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۱۳ مکرر- صندوق مجاز است به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیانی که دارای طرح‌های تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانک‌ها هستند، تسهیلات موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) را پس از تائید هیئت عامل بر اساس دستورالعمل ابلاغی به‌طور صد در صد (۱۰۰%) اعطا نماید.
۸-   در ماده (۱۵) عبارت “صندوق به” به واژه “به” تغییر می‌یابد.
۹-    متن زیر به‌عنوان ماده (۱۸) مکرر اضافه می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر- صندوق مجاز است بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت‌امنا نسبت به مشارکت در طرح‌های تجاری‌سازی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نماید.
۱۰-  متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (۲۸) اضافه می‌شود:
تبصره- آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت ۳۲۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ به‌عنوان مقررات اجرایی ماده (۹) ‌قانون تنفیذ می‌گردد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‎جمهور
 
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 
مرجع تصویب: هیئت‌وزیران
شماره ویژه‌نامه: ۷۵۸
 
شماره ۱۴۹۶۸۸/ت ۵۱۳۵۲ هـ ۱۳۹۳/۱۲/۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق نوآوری و شکوفایی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ ه‍ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ ـ متون زیر به ماده (۳) اضافه و عنوان بند (ز) به بند (ط) اصلاح می‌شود: زـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ح ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲ ـ در ماده (۴)، عبارت «منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت» بعد از عبارت «دانش‌بنیان از» و عبارت «و تعیین تضمین مناسب برای هر نوع از خدمات» بعد از عبارت «مؤسسات یادشده» اضافه می‌گردد. ۳ ـ در ماده (۶)، عبارت «و سرمایه‌گذاری» بعد از عبارت «تجاری‌سازی» اضافه و عبارت «و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (با تشخیص هیئت عامل از طریق بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی)» جایگزین عبارت «با بانک عامل» می‌گردد. ۴ ـ در ماده (۷)، عبارت «و ظرفیت‌سازی برای ورود محصولات دانش‌بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی» بعد از عبارت «نمونه‌سازی» اضافه می‌گردد. ۵ ـ در ماده (۹)، عبارت «و همچنین فعالیت‌های اجرای پروژه‌های با ماهیت دانش‌بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان» بعد از عبارت «بازاریابی» اضافه و عبارت «چهل درصد» جایگزین عبارت «سقف پنج درصد» می‌گردد. ۶ ـ در ماده (۱۰)، عبارت «پنجاه‌درصد» جایگزین عبارت «سقف هفت درصد» می‌گردد. ۷ ـ در ماده (۱۱)، عبارت «(حداکثر دوساله)» جایگزین عبارت «(حداکثر یک‌ساله)» و عبارت «پنجاه‌درصد» جایگزین عبارت «سقف حداکثر هفت درصد» می‌گردد. ۸ ـ در ماده (۱۲)، عبارت «و در صورت وجود بازار مطمئن به‌صورت پیش‌خرید» بعد از عبارت «واسپاری» و واژه «نفع» بعد از عبارت «با نرخ ترجیحی به» و عبارت «رأساً یا» بعد از عبارت «مؤسسات دانش‌بنیان» اضافه می‌گردد. ۹ ـ در مواد (۱۵) و (۱۶)، عبارت «به هر نحو» بعد از عبارت «تسهیل روند دریافت آن» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
دانلود : Aein_Nameh_950221.pdf  
دانلود : ayin_name_9312.pdf  
دانلود : ayin_name_es.pdf          
دانلود : ayin_ejrayi.pdf     
 
 

آیین‌نامه استفاده پارک‌های فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (۴۷) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
شماره‌:.۲۸۶۰۹ ت‌۳۲۸۶۳ هـ
تاریخ‌: ۱۳۸۴/۵/۱۰
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – دبیرخانه شورای عالی
مناطق  – صنعتی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره.۴۶۶ و مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (۴۷) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،
اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
فصل اول – تعاریف
ماده‌ ۱- در این تصویب‌نامه واژه‌ها و عبارت‌های زیر به‌جای واژه‌ها و عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف‌- پارک‌: پارک‌های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ایجاد می‌شوند.
ب‌- واحدهای فناوری‌: واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در مانَک‌های علم و فناوری‌.
پ‌- مدیریت پارک‌: رئیس پارک‌.
فصل دوم‌- معافیت‌های مالیاتی و عوارض
ماده‌ ۲- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲- برخوردار خواهند بود.
ماده‌ ۳- کلیه واحدهای فناوری که در مانَک‌ها فعالیت می‌نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می‌باشند.
فصل سوم‌- سرمایه‌گذار خارجی
ماده ۴- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر پارک‌، منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد شد.
ماده ۵- جهت پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در مانَک‌ها بر اساس مقررات مناطق آزاد، .۳۳۴۳۲ ت‌۲۳ ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در مانَک‌ها قابل‌اجرا هست:
۱- در مواد (۱)، (۳)، (۴)، (۶)، (۸)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) عبارت “مدیریت پارک‌”جایگزین عبارت “سازمان‌های مناطق‌”می‌گردد.
۲- در مواد (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۵) واژه “پارک‌” جایگزین واژه “مناطق‌” می‌شود.
۳- ماده (۲) حذف می‌شود.
۴- در تبصره “۱”ماده (۶) عبارت “موضوع ماده (۲) این مقررات‌” حذف و واژه “خارجی‌” جایگزین آنمی شود.
۵- در ماده (۶) عبارت “دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد” حذف و عبارت‌” وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری” جایگزین آن می‌شود.
۶- در تبصره “۱” ماده (۶) و تبصره ماده (۱۰) عبارت “هیئت‌وزیران” جایگزین عبارت “وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد” می‌شود.
۷- در تبصره “۱” ماده (۶) عبارت “وزارت علوم‌، تحقیقات فناوری‌” جایگزین عبارت “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد” می‌شود.
فصل چهارم‌- روابط کار
ماده ۶- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در مانَک‌ها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب‌نامه شماره.۳۳۴۳۳ ت‌۲۵ ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر هست:
۱- در مواد (۱)، (۳)، (۶)، (۱۰)، (۳۰)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۷)، (۳۸) و (۴۳) عبارت “مدیریت پارک‌”جایگزین عبارت ” سازمان‌های مناطق‌” می‌شود.
۲- در مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۶)، (۱۰)، (۲۶)، (۳۶)، (۳۷)، (۴۱)، (۴۳) و (۵۱) واژه “پارک‌” جایگزین واژه “مناطق‌” می‌شود.
۳- مواد (۴) و (۵) با تبصره‌های آن و مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۲)، (۴۴) و (۴۵) و فصل هفتم شامل مواد (۴۶)، (۴۷)، (۴۹) و (۵۰) حذف می‌شوند.
۴- در ماده (۱) واژه “دبیرخانه‌” و تعریف آن حذف می‌شود.
۵- در ماده (۱) در تعریف “مقررات‌” عبارت “بیمه و تأمین اجتماعی‌” حذف می‌شود.
ماده ۷- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت‌کار و اموری از این قبیل در پارک‌ها با رعایت ضوابط این آیین‌نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع‌شده است‌.
ماده ۸- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع‌شده است‌.
ماده ۹- هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است‌، به هنگام پایان قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است‌، موظف است مراتب را به اداره کار  شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهد.
ماده ۱۰ ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال اقتصادی و اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیئت‌امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.
ماده ۱۱- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام‌، ملیت‌، تخصص‌، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک‌بار تهیه نمایند و به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهند.
ماده ۱۲- وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با مانَک‌ها درزمینهٔ اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه در پارک‌ها می‌باشند.
فصل پنجم‌- مبادلات مالی بین‌المللی
ماده ۱۳- نقل‌وانتقال ارزها از خارج از کشور به مانَک‌ها و از مانَک‌ها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این مانَک‌ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیئت‌امنای هر پارک آزاد است‌.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.
ماده ۱۴- واحدهای فناوری می‌توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها و خدمات در چارچوب مأموریت‌های محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.
تبصره‌- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می‌باشند.
فصل ششم‌- مقررات متفرقه ماده ۱۵ ـ هرگونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسب در این آیین‌نامه نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۶- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این مانَک‌ها فراهم نماید.
محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رئیس‌جمهور
دانلود : made_47.pdf
 

متن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
شماره ۲۵۸/۵۷۹۵۵۳   ۱۳۸۹/۸/۳۰
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۰۷۶۸/۱۸۱۳۳۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۸ در اجرا اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۹۵۶۰۲                                                   ۱۳۸۹/۹/۱۶
نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور) ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۰۰/۸/۵ و هشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۸/۵۷۹۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۸/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 
ماده ۱- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
تبصره- شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.
ماده ۲- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا این قانون را به عهده دارد که ازاین‌پس در این قانون به‌اختصار شورا نامیده می‌شود.  دبیرخانه شورا مسئول پیگیری اجرا مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۳- حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون عبارت‌اند از:
الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال
ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی
ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل مانَک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری
د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل‌واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون
هـ- ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری
و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید.  شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آن‌ها را فراهم نماید.
تبصره ۱- ماهیت این شرکت‌ها پس از واگذاری نباید تغییر کند.
تبصره ۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد.
ماده ۵- به‌منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود.  منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع هست.
بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.  به‌منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (۵/۰%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
تبصره ۱- حداقل پنج درصد (۵%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.
تبصره ۲- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.
تبصره ۳- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۶- کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.
ماده ۷- کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به‌طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند.  درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
ماده ۸- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست‌محیطی مستقر نمایند.
ماده ۹- به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در مانَک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده ۱۰- هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌گردد.
ماده ۱۱- کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات زیر در مورد آن‌ها اعمال می‌شود.
الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.
ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.
ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آن‌ها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می‌شوند.
د – در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲- گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش ماه یک‌بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
ماده ۱۳- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۰۰/۸/۵ و هشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
دانلود : ghanon.pdf
 

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

مواد مهم درباره فعالیت‌های تحقیق و توسعه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴/۲/۱
ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌ساله و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات هست.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک‌صد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یک‌صد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
 
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ هـ                                                             ۱۳۹۴/۷/۱۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حفاظت محیط‌زیست و به استناد بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم  موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یک‌صد و بیست کیلومتر برای تهران (به‌استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر  برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.
ب ـ شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ با اصلاحات بعدی، ایجادشده یا می‌شود.
پ ـ منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ایجادشده یا می‌شود.
ماده ۲ ـ ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع‌بند (د) ماده (۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به‌صورت زیر است:
الف ـ چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این‌که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرارگرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران هست.
ب ـ در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی هست. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرارگرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده ۳ ـ در صورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی در خصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی بر اساس استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴ ـ ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
سهامداری دانشگاه‌ها و اعضای محترم هیئت‌علمی
به استناد نامه شماره ۷۵۴۱۳/۱۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۵ معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، مبنی بر عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان با سهامداری دانشگاه‌ها و اعضای محترم هیئت‌علمی  به استناد ماده ۲۲ و ۴۳ قانون الحاقی در نظر گرفته‌شده است.
ماده ۲۲-اعضای هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها  آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمته‌ای آموزشی و پژوهشی  بااطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم  و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان؛ مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسیم و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده ۴۳- دانشگاه‌ها  آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل‌ونه درصد (۴۹%) سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها؛ مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است؛ نتایج تحقیقات اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیئت‌امنای موسسه مربوطه خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسیم و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
با توجه به ورود سازمان‌های نظارتی در برخی پرونده‌ها وب روز مشکلاتی برای برخی دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی؛ و با عنایت به‌ضرورت موازین قانونی و پیشگیری از بروزت خلافات و مشکلات آتی و استفاده حداکثری از مزایای قانون فوق‌الذکر خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع‌رسانی به همه دانشگاه‌ها  آموزش عالی پژوهشی دولتی و غیردولتی وهمِ اعضای هیئت‌علمی آموزشی پژوهشی آن‌ها درزمینهٔ صورت پذیرد تا متقاضیان استفاده از این مزایا برای ارزیابی اخذ تائیدیِ در سامانه ( www.daneshbonyan.ir) ثبت‌نام کنند.
دبیرخانه کارگروه مذکور مستقر در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور؛ آمادگی دارد تا ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان با سهام‌داری دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها را بر اساس مصوبات کارگروه پیگیری نماید.
دانلود : heyat_elmi.pdf
 
 

معافیت‌های علمی

  1. دستورالعمل اجرایی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیاندریافت : دستورالعمل اجرایی معافیتهای مالیاتی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
  2. آیین‌نامه اجرایی استفاده شرکت‌های مستقر در پارک از معافیت‌های مالیاتیدانلود : E_4-95.pdfدانلود : made_9_167.pdf

 

  1. آیین‌نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزودهدریافت : آیین‌نامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 1. معافیت مالیاتی حقوق کارکنان فعال در شرکت‌های مستقر در پارک

معافیت مالیاتی بر حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری با توجه به سابقه اعمال این نوع معافیت مالیات حقوق و با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، هیئت‌وزیران موضوع را بررسی و نهایتاً مصوبه‌ای مبنی بر معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان فعال در پارک‌های علم و فناوری را تصویب کرد.
دانلود : karkonan.pdf
 

– صندوق نوآوری و شکوفایی

 1. آیین‌نامه صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱ هـ                                                                   ۱۳۹۴/۶/۸
 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قـانون: قانون رفع موانع تولیـد رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کـشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ.
ب ـ صندوق: صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون.
ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
د ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه.
ماده ۲ ـ به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به‌ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی ـ توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ها مشارکت نماید.
ماده ۳ ـ صندوق‌ها مکلف‌اند به‌صورت تخصصی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری که توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود حمایت کنند و جزئیات فعالیت آن‌ها در اساسنامه هر صندوق معین می‌شود.
ماده ۴ ـ صندوق‌ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه تشکیل و فعالیت می‌کنند.
تبصره ۱ ـ سایر صندوق‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه ماده (۴۴) قانون درصورتی‌که اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه موضوع ماده (۴۴) قانون اصلاح نمایند، مشمول مزایای قانونی مرتبط خواهند بود.
تبصره ۲ ـ صندوق جهت فعالیت خود می‌تواند در سایر مناطق کشور شعبه ایجاد نماید.
ماده ۵ ـ میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل چهل‌ونه درصد (۴۹%) سرمایه آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه صندوق‌ها در قانون بودجه سالانه کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش‌بینی یا از اعتبار دستگاه‌های اجرایی در قالب موافقت‌نامه مبادله تأمین می‌شود.
ماده ۶ ـ منابع تأمین مالی صندوق‌ها عبارت است از:

 1. کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
 2. کمک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آن‌ها.
 3. کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع.
 4. کمک و سرمایه‌گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان منفرد.
 5. سود حاصل از سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
 6. استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی.
 7. منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.
 8. منابع قابل‌جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.

 
ماده ۷ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است امکان استفاده صندوق‌ها از یارانه سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.
ماده ۸ ـ به‌منظور اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌ها کارگروهی به شرح زیر تشکیل می‌شود:

 1. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه).
 2. نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 3. نماینده معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور.
 4. نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت.
 5. نماینده وزیر جهاد کشاورزی.
 6. نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 7. نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی.
 8. نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 9. نماینده رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 10. رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای خطرپذیر.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیئت عامل صندوق یادشده دبیر کارگروه هست.
تبصره ۲ ـ کارگروه مکلف است هرماه حداقل یک جلسه تشکیل و در خصوص درخواست‌های واصله ظرف یک ماه نسبت به موافقت یا عدم موافقت اعلام نظر نموده و به دستگاه‌های عضو رونوشت تصمیمات را ارسال نماید.
تبصره ۳ ـ علاوه بر نماینده دستگاه اجرایی (در صورت مشارکت دولت)، کارگروه عضو ناظری را برای شرکت در مجمع عمومی صندوق معرفی خواهد نمود.
تبصره ۴ ـ کارگروه می‌تواند ضوابطی را برای فعالیت صندوق‌ها تصویب و اعلام نماید. این ضوابط نباید مغایر با اساسنامه صندوق‌ها باشد.
ماده ۹ ـ کارگروه می‌تواند در مواردی که صندوق خارج از ضوابط اساسنامه یا ضوابط مصوب کارگروه فعالیت نماید و یا پس از عدم آغاز فعالیت در مهلت مقرر پس از اخطار کتبی در صورت عدم رفع اشکال اعلامی از سوی کارگروه ظرف شش ماه، مجوز اعطاشده را ابطال نماید.
تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مشارکت‌کننده در صندوق در صورت لغو مجوز صندوق مذکور استیفای حقوق دولت را از طرق قانونی پیگیری می‌نماید.
تبصره ۲ ـ رعایت حداقل سرمایه اعلامی از سوی کارگروه الزامی است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دانلود : Sandoogh_Aeinnameh_940608.pdf
دانلود : Sandoogh_Asasnameh_940608.pdf
 

 1. اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب دولت

دریافت : اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
 

– مصوبات کارگروه

 1. آئین‌نامه تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوست‌ها

بسمه‌تعالی
آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان
(مصوبه کارگروه مورخ مرداد ۹۵)
 
فصل ۱: مقدمه و تعاریف
مقدمه:
بر اساس ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوب هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱، آئین‌نامه حاضر برای ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» رسید.
 
تعاریف

 1. قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 2. شرکت: شرکت یا مؤسسه‌ خصوصی یا تعاونی که تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت‌ها را در داخل کشور به اتمام رسانده باشد.
 3. کارگروه: کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (۳) آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»
 4. شرکت دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود و بر اساس معیارهای موردنظر این آئین‌نامه، به تأیید کارگروه می‌رسد.شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مطابق پیوست (۴)) و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه (۵۰) درصد از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.
 5. سامانه: درگاه الکترونیکی متمرکزی است که اطلاعات شرکت‌های متقاضی، جهت بررسی در آن وارد می‌شود.
 6. کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌ها اطلاق می‌شود که به‌منظور ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب می‌شوند.
 7. نمونه آزمایشگاهی: نمونه اولیه­ای از محصول است که در محیط آزمایشگاهی کارکردهای اصلی محصول نهایی را داشته باشد و شرکت تلاش می­کند با انجام آزمایش­ها و طراحی­های بیشتر، اشکالات آن را برطرف کند، اگرچه ممکن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد.
 8. فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان: فهرستی که به‌عنوان محصولات در حوزه فناوری­های برتر و باارزش افزوده بالا، به تصویب کارگروه می‌رسد.

 
فصل ۲: معیار‌های ارزیابی و تشخیص «شرکت‌ها» و «کالاها و خدمات» دانش‌بنیان
کالاها و خدمات ارائه‌شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده (۱) را داشته باشد. همچنین شرکت‌های متقاضی نیز باید معیارهای یکی از مواد (۳) یا (۴) یا (۵) را احراز نمایند.
 
ماده ۱- شرایط کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تأیید
سطح فناوری: کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری­های بالا یا متوسط به بالا باشد به این معنا که دانش فنی طراحی و ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی یا نمونه صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
۱- به‌سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.
۲- نیازمند تحقیق و توسعه قابل‌توجه توسط گروه فنی خبره برای کسب آن باشد.
۳- منجر به ایجاد بخش عمده ارزش‌افزوده محصول، شده باشد.
تبصره – خدمات زیر، به‌عنوان خدمات دارای معیار بند ۱-۱، پذیرفته می­شود؛
الف- خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالا یا خدمت حائز معیارهای بند ۱-۱
ب- خدمات جانبی «نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالا یا خدمت حائز معیارهای ماده ۱ و ساخته‌شده توسط شرکت متقاضی
ج- خدمات ارائه‌شده با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای حائز معیارهای ماده ۱ و ساخته‌شده توسط شرکت متقاضی
۱-۲- مرحله تولید: کالاهای ارائه‌شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (باقابلیت بررسی فنی)‌ ساخته‌شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.
۱-۳- تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه: شرکت باید «دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیرسیستم اصلی کالا و خدمات» یا «دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید کالا و خدمات» را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، بر اساس تحقیق و توسعه و مطابق با پیوست (۱)، کسب کرده و داشته باشد.
تبصره- درصورتی‌که تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه بر روی کالاها و خدمات دانش‌بنیان توسط افراد اصلی شرکت، قبلاً در مجموعه دیگری (ازجمله دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکت‌ها) انجام‌شده باشد، بند ۱-۳ مورد تأیید خواهد بود.
 
ماده ۲- معیارهای شرکت‌های دانش‌بنیان
شرکت‌های‌ موضوع این آئین‌نامه شامل سه دسته، شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا و شرکت‌های صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان می­باشند و بر اساس دارا بودن معیارهای مواد (۳)، (۴) و (۵)، مورد تأیید قرار می­گیرند.
 
ماده ۳- شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان
شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان باید حائز همه معیارهای زیر باشند:
۳-۱- حداقل (۵۰) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکرشده است)، ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان دارای همه معیارهای ماده (۱)، باشد.
۳-۲- شرکت دارای حداقل معادل (۳) نفر نیروی انسانی تمام‌وقت باشد.
۳-۳- نسبت کارکنان تمام‌وقت در بخش‌های اصلی شرکت مطابق با پیوست (۲) با حداقل مدرک کارشناسی، به‌کل کارکنان تمام‌وقت فعال در بخش‌های اصلی شرکت، برای شرکت‌های دارای کمتر از (۵۰) نفر نیروی انسانی حداقل (۳۰) درصد و برای سایر شرکت‌ها حداقل (۲۰) درصد باشد.
 
ماده ۴- شرکت‌های نوپا
به‌منظور حمایت از شرکت‌های تازه تأسیس، «شرکت‌های نوپا» با دارا بودن معیارهای زیر، تأیید می­شوند:
۴-۱- «کالاها و خدمات دانش‌بنیان» مورد تأیید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (۱) ساخته و ارائه نماید.
۴-۲- حداکثر (۳) سال از زمان تأسیس شرکت گذشته باشد.
۴-۳- شرکت دارای حداقل (۲) نفر نیروی انسانی پاره‌وقت بوده که حداقل یک نفر از آن‌ها، در حوزه کالا و خدمات دانش‌بنیان شرکت، متخصص باشد.
 
ماده ۵- شرکت‌های صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان
با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ صنعتی و رسوخ فناوری‌های برتر در صنایع و شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های متقاضی با دارا بودن یکی از شرایط بندهای ۵-۱ یا ۵-۲، به‌صورت شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان، تأیید می­شوند:
۵-۱- حداقل (۱۰) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکرشده است)، ناشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان دارای همه معیارهای ماده (۱)، باشد.
تبصره – شرکت دارای حداقل معادل (۳) نفر نیروی انسانی تمام‌وقت باشد.
 
۵-۲- حداقل (۵۰) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکرشده است)، از محل فروش کالا (که لزوماً در فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان نبوده و معیارهای ماده ۱ را ندارد) با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای حائز همه معیارهای ماده (۱)، باشد.
تبصره- شرکت دارای حداقل معادل (۳) نفر نیروی انسانی تمام‌وقت باشد.
 
فصل ۳: ضوابط اجرایی
ماده ۶- تأییدیه دانش‌بنیان و حمایت‌های مربوط
۶-۱- به‌منظور حمایت از شرکت‌های مستعد، دبیرخانه کارگروه می­تواند بندهای ۳-۲ و ۳-۳ ماده ۳ و تبصره­های بندهای ۵-۱ و ۵-۲ ماده ۵ را، با توجه به دارا بودن شرایط  شرکت‌های متقاضی، مورد اغماض قرار دهد.
۶-۲- شرکت‌های‌ موضوع این آیین‌نامه (تولیدکننده کالاها و خدمات دانش‌بنیان، نوپا و صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان) برای مدت (۲) سال مشمول حمایت‌های موردنظر قانون هست. تمدید این زمان منوط به تداوم معیارهای موردنظر آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان است.
تبصره- شرکت‌های نوپا در صورت تمدید، علاوه بر دارا بودن معیارهای آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، باید دارای اظهارنامه مالیاتی باشند.
۶-۳- «شرکت‌های صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان» مشمول معافیت­های مالیاتی نمی­باشند.
۶-۴- حمایت‌های موردنظر قانون، صرفاً برای توسعه و تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان حائز همه معیارهای ماده (۱) خواهد بود.
۶-۵- شرکت‌های تأییدشده، جهت استفاده از هر یک از حمایت‌ها و تسهیلات مدنظر قانون، باید معیارهای خاص موردنظر برای آن نوع حمایت‌ها و تسهیلات را نیز احراز نمایند.
۶-۶- حمایت‌هایی که به هر دسته از شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
۶-۷- «واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی» و شرکت‌های منشعب از شرکت‌ها، مؤسسات یا مراکز علمی و پژوهشی، چنانچه به‌صورت یک شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می‌تواند مستقلاً در سامانه ثبت‌نام نموده و فرآیند ارزیابی روی آن‌ها انجام شود.
 
ماده ۷- فرآیند اجرایی
۷-۱- دبیرخانه کارگروه می­تواند بر اساس بند ۱-۱ ماده (۱)، فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان را اصلاح و به‌روزرسانی نماید.
۷-۲- دبیرخانه کارگروه می­تواند شرکت‌های تأییدشده را بر مبنای معیارهای این آیین‌نامه و سایر مصوبات کارگروه، به‌صورت دوره­ای یا تصادفی مورد ارزیابی قرار داده و اقدامات لازم برای خروج شرکت‌هایی که دارای این معیارها نباشند، از فهرست شرکت‌های مشمول مزایای قانون، به عمل آورد.
۷-۳- درصورتی‌که عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئین‌نامه در هر زمان، آن شرکت امکان استفاده از تسهیلات موردنظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می­تواند اقدامات لازم برای خروج شرکت‌هایی که دارای این معیارها نباشند، از فهرست شرکت‌های مشمول مزایای قانون، به عمل آورد.
۷-۴- پس از ورود اطلاعات توسط شرکت‌های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آن‌ها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه ارجاع داده می‌شود.
۷-۵- همه شرکت‌هایی که از تاریخ تأسیس آن‌ها بیش از (۳) سال گذشته باشد، باید در مرحله ارائه تقاضا، دارای اظهارنامه مالیاتی باشند.
۷-۶- شرکت‌های متقاضی موظف به ارائه تعهدنامه دارا بودن نظام‌نامه مالی، مصوب در هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی شرکت یا موسسه، می­باشند.
۷-۷- صورت‌های مالی شرکت‌های متقاضی، حسب مورد (بر مبنای مصوبه کارگروه) باید به تأیید حسابرسان رسمی (مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد.
۷-۸- پرونده شرکت‌هایی که برخی از معیارهای این آیین‌نامه را احراز نمی‌کنند در موارد خاص به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه موردبررسی قرار می‌گیرد.
۷-۹- پرونده شرکت‌هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (درزمینهٔ تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و …)، طبق دستورالعمل پیوست (۳) بررسی خواهد شد.
۷-۱۰- در صورت هرگونه تخلف شرکت در عمل به تعهدات خود و استفاده از حمایت‌های قانون برای مقاصد دیگر، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایت‌ها، مشمول مجازات موضوع ماده (۱۱) قانون نیز هست.
 
این آئین‌نامه در (۷) ماده و (۵) تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ کارگروه به تصویب رسید و جایگزین آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در مصوبات کارگروه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲، مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶، مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷، مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و «شیوه‌نامه معیارهای کالاها/خدمات دانش‌بنیان برای بررسی کالاها/خدمات در کارگزاران ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» مصوبه کارگروه مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ می‌شود.
 
پیوست (۱): معیارهای تسلط بر دانش فنی مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه
 
شرکت باید «دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیرسیستم اصلی کالا و خدمات» یا «دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید کالا و خدمات» را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، بر اساس تحقیق و توسعه کسب کرده و داشته باشد. دانش فنی مذکور، بایستی از یکی از روش­های زیر یا ترکیبی از روش­های زیر و مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، توسط شرکت کسب‌شده باشد:
۱- عمدتاً به‌صورت داخلی توسعه داده باشد به این معنا که بخش عمده دانش فنی طراحی و ساخت (حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی)، از طریق توانمندی‌های فنی خود شرکت حاصل‌شده باشد.
۲- دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت (حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی) از محصولی که قبلاً توسط افراد یا شرکت‌های دیگر تولیدشده است را به‌صورت نسبتاً کاملی از طریق فرآیند مهندسی معکوس کسب کرده باشد.
۳- هرچند شرکت دانش فنی محصول یا فرآیند پیچیده تولید را از مجموعه‌های بیرونی (از طریق روش‌هایی نظیر خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات و…) کسب کرده است، ‌اما در محصول یا فرآیند پیچیده تولید محصول، تغییرات اساسی ایجاد کرده باشد.
در فرآیند ارزیابی دانش فنی، دانش فنی شرکت بر روی تک‌تک محصولات شرکت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ لذا ممکن است دانش فنی شرکت برای یک کالا یا خدمت تأیید و برای کالا یا خدمت دیگرش تأیید نشود.
 
پیوست (۳): دستورالعمل بررسی سوءسابقه شرکت‌ها
 
ماده ۱- شرکت‌هایی که سوءسابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته‌اند (درزمینهٔ تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و …)، از شمول بررسی در قالب «آئین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان» خارج می‌باشند.
ماده ۲- اعضای کارگروه مشخصات شرکت‌هایی را که در تعامل با آن‌ها از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداری کرده‌اند، در اختیار کارگروه قرار می‌دهند.
تبصره: صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق اخذ اطلاعات از سایر نهادهای مالی، سابقه مالی شرکت‌های دارای سوءسابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار می‌دهد.
ماده ۳- در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه کارگروه می‌تواند از سایر مراجع ذی‌ربط نیز استعلام‌های لازم را دریافت دارد. دبیرخانه کارگروه می‌تواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزار معتمد و صاحب صلاحیت استفاده نماید.
ماده ۴- در صورت اعتراض شرکت‌ها، دبیرخانه کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهد داد.
ماده ۵- تأییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیلات مالی و حمایت‌ها)، لغو می‌شود.
 
پیوست (۴): فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
 
بر اساس قوانین موجود، فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به شرح زیر هست:
۱ – شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ۳ – هلال‌احمر ۴ – کمیته امداد امام ۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷ – کمیته ملی المپیک ایران ۸ – بنیاد ۱۳۰۹/۳/۱۵ – سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی ۱۱ – فدراسیون‌های ورزشی غیرحرفه‌ای‌ای جمهوری اسلامی ایران ۱۲ – مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ۱۳- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۱۴-کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم) ۱۵- جهاد دانشگاهی ۱۶- بنیاد امور بیماری‌های خاص ۱۷- سازمان دانش‌آموزی ۱۸- صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ۱۹- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
قوانین مرتبط با تعیین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی عبارت‌اند از: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳٫ ۴٫ ۱۹؛ قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ قانون الحاق بنیاد امور بیماری‌های خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳؛ قانون الحاق سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳؛ قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۹۰
 
دانلود : kholase_Ayinname_9505.pdf
دانلود : آیین_نامه_تشخیص_۹۵-۹۵۰۵۲۳
 

خلاصه آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

دریافت : خلاصه آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
 

آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران

بسمه‌تعالی
آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران
به‌منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان
 
فصل اول: کلیات
آیین‌نامه انتخاب کارگزاران به‌منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به شرح زیر تصویب می‌شود:
ماده ۱) تعاریف
قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی.
شرکت: شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
کارگروه: کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات».
کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها اطلاق می‌شود که به‌منظور تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و در چارچوب این آیین‌‌نامه انتخاب می‌گردند.
سامانه: سامانه الکترونیکی متمرکز «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان»
 
فصل دوم: انتخاب کارگزاران
ماده ۲) موضوع فعالیت کارگزاران
موضوع فعالیت کارگزاران عبارت است از ارزیابی و تشخیص اولیه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی که خواستار بهره‌مندی از مزایای قانون هستند. این امر باید در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب کارگروه انجام شود.
تبصره ۱: تأیید نهایی دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها، بر عهده کارگروه هست.
تبصره ۲: نتیجه بررسی‌های کارگزاران در خصوص شرکت‌های متقاضی، به‌صورت محرمانه در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد.
ماده ۳) معیارهای انتخاب کارگزاران
کارگزاران بر اساس معیارهای زیر انتخاب می‌شوند:

 • دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکت‌های خصوصی و تعاونی
 • دارای تسلط کافی در حوزه تخصصی مربوط
 • ذینفع نبودن در تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان
 • دارای توان اجرایی کافی در انجام فرایند تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان مشتمل بر:
  • فضای کاری مستقل و مناسب
  • نیروی انسانی مرتبط و مستقل
  • تخصیص بودجه و اعتبار لازم
 • دارای صلاحیت لازم برای دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها

ماده ۴) تعیین کارگزاران
بررسی شرایط نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی کارگزاری و انتخاب، تمدید و لغو اعتبار کارگزاران بر مبنای شرایط ماده (۳) و با تصویب کارگروه انجام می‌شود. فعالیت کارگزاران با ابلاغ حکم کارگزاری توسط رئیس کارگروه رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱: نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی می‌توانند تقاضای خود را جهت انجام فعالیت کارگزاری در سامانه ارائه نمایند.
تبصره ۲: دبیرخانه کارگروه موظف است، گزارش کاملی از مستندات دریافت شده از نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی کارگزاری را تهیه و جهت انتخاب نهایی، به کارگروه ارائه نماید.
تبصره ۳: مدت‌زمان اعتبار کارگزاران یک سال هست و تمدید این مدت بلامانع است.
 
ماده ۵) انواع کارگزاران
کارگزاران بر اساس دو روش الف- حوزه تخصصی ب- منطقه‌ای به شرح زیر انتخاب می‌شوند:
الف- حوزه تخصصی: در این روش، کارگزاران بر مبنای حوزه‌های تخصصی کالاها و خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه انتخاب می‌شوند.
ب- منطقه‌ای: در این روش، کارگزاران بر مبنای محل اصلی استقرار و فعالیت شرکت‌ها انتخاب می‌شوند.
 
فصل سوم: کمیته تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان
ماده ۶) اعضای کمیته تشخیص صلاحیت
به‌منظور تشخیص صلاحیت شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون، هر یک از کارگزاران موظف‌اند کمیته‌ای با عنوان «کمیته تشخیص صلاحیت» مرکب از حداقل ۵ عضو، شامل صاحب‌نظران حوزه تخصصی مربوط و افراد آشنا با مسائل حوزه شرکت‌ها و دارای تجربه تجاری‌سازی فناوری، فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی تشکیل دهند. اسامی اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» به دو طریق انتخاب توسط کارگروه و نیز پیشنهاد از سوی کارگزار و تأیید نهایی توسط کارگروه تعیین می‌شود. ریاست این کمیته بر عهده رئیس نهاد کارگزار یا معاون توسعه فناوری هست.
تبصره ۱: مدت اعتبار عضویت اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» یک سال هست.
تبصره ۲: افراد عضو «کمیته تشخیص صلاحیت» درزمینهٔ شرکت مورد ارزیابی، نباید ذینفع باشند و باید صلاحیت دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها را داشته باشند.
تبصره ۳: احکام سایر اعضای «کمیته تشخیص صلاحیت» پس از تأیید کارگروه توسط رئیس کمیته صادر می‌شود.
تبصره ۴: «کمیته تشخیص صلاحیت» می‌تواند جهت بررسی تخصصی شرکت‌ها و کسب نظرات مشورتی،  تخصصی تشکیل دهد.
 
 
فصل چهارم: امور کارگزاران
ماده ۷) وظایف کارگزاران

 • ارزیابی اولیه صلاحیت شرکت‌های متقاضی بهره‌مندی از مزایای قانون مطابق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مصوب کارگروه
 • به‌کارگیری نیروهای انسانی امین، مرتبط و دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکت‌ها و مسلط به حوزه تخصصی مربوط به فعالیت شرکت‌ها
 • پیشنهاد تأیید یا رد صلاحیت شرکت‌های ارزیابی‌شده به دبیرخانه کارگروه
 • پیشنهاد لغو صلاحیت شرکت‌هایی که قبلاً دانش‌بنیان شناخته‌شده‌اند
 • ارائه گزارش‌های منظم، دوره‌ای و خاص به دبیرخانه کارگروه
 • استعلام از مراجع تخصصی مرتبط در صورت لزوم
 • مستندسازی فعالیت‌ها و فرایندهای انجام‌شده
 • حفظ محرمانگی اطلاعات دریافت شده از شرکت‌ها
 • حضور در برنامه‌های هماهنگی و آموزشی دبیرخانه کارگروه
 • همکاری با سایر کارگزاران در صورت اعلام نیاز از سوی آن‌ها جهت بررسی صلاحیت شرکت‌ها، نظیر گردآوری اطلاعات، بازدید از شرکت‌ها، حضور در جلسات کارشناسی
 • همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه مشاوره در خصوص طرح‌های شرکت‌ها در صورت لزوم
 • عدم ارائه پاسخ مکتوب به شرکت‌های متقاضی در خصوص نتایج ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها
 • دخالت ندادن منافع نهادی خود در تشخیص صلاحیت شرکت‌ها
 • تعیین فضای کاری مستقل برای نیروهای انسانی اجرای موافقت‌نامه
 • تخصیص بودجه و اعتبار لازم برای اجرای موضوع موافقت‌نامه
 • سایر موارد مرتبط با امور بررسی شرکت‌ها به دستور کارگروه

 
تبصره: تأیید یا رد دانش‌بنیان بودن شرکت‌های متقاضی، به پیشنهاد کارگزار و با تصویب کارگروه انجام می‌شود.
 
فصل پنجم: فرایند و معیارهای توزیع شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان بودن میان کارگزاران
ماده ۸) پس از اعلام تقاضا از سوی شرکت‌ها و ورود اطلاعات مربوطه به سامانه، اطلاعات شرکت‌ها توسط دبیرخانه کارگروه به کارگزاران مربوط ارجاع می‌شود. نتیجه بررسی‌ کارگزاران در اختیار دبیرخانه کارگروه قرارگرفته و جهت تأیید نهایی به کارگروه ارائه می‌شود.
تبصره: درصورتی‌که کارگزار امکان ارزیابی تخصصی شرکت ارجاعی را نداشته باشد، به دبیرخانه کارگروه اعلام می‌کند.
 
ماده ۹) شرکت‌های متقاضی، جهت بررسی دانش‌بنیان بودن به کارگزار یا کارگزاران، بر مبنای میزان توان تخصصی آن‌ها، ارجاع می‌شوند.
تبصره ۱: آن دسته از شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان بودن که در حوزه تخصصی مربوط با آن‌ها، کارگزار تخصصی صلاحیت‌دار توسط کارگروه معین نشده است، به کارگزار منطقه‌ای (که محل اصلی فعالیت شرکت در آن منطقه استقرار دارد) ارجاع می‌شوند.
تبصره ۲: در صورت تأیید دانش‌بنیان بودن شرکت توسط کارگزار یا کارگزاران، نتیجه نهایی به اطلاع کارگزار منطقه‌ای (که محل اصلی فعالیت شرکت هم در آن منطقه استقرار دارد) نیز می‌رسد.
ماده ۱۰) بخشی از هزینه انجام فرایندهای ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، از سوی شرکت‌های متقاضی تأمین می‌شود که میزان آن سالانه توسط کارگروه مصوب می‌شود.
 
فصل ششم: نظارت بر عملکرد کارگزاران
ماده ۱۱) دبیرخانه کارگروه موظف است، عملکرد کارگزاران را به‌طور مداوم و در دوره‌های زمانی یک‌ساله ارزیابی نماید. ارزیابی عملکرد بر مبنای معیارهای ماده (۳) این آیین‌نامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد کارگزاران که توسط کارگروه مصوب می‌گردد، انجام می‌شود. تمدید اعتبار کارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتیاز اعلامی توسط کارگروه هست.
 
این آیین‌نامه در ۱۱ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ با اکثریت آرا، به تصویب کارگروه رسید.
دانلود : kargozar.pdf
 

فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان

تولید کالاهای دانش‌بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان موردتوجه قرار می‌گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرارگرفته است.
شرایط کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تأیید:
۱-۱-سطح فناوری: کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا بوده به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
۱-به‌سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.
۲-نیازمند تحقیق و توسعه قابل‌توجه توسط گروه فنی خبره برای کسب آن باشد.
۳-منجر به ایجاد بخش عمده ارزش‌افزوده محصول، شده باشد.
تبصره- خدمات جانبی «نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته‌شده و حائز معیارهای بند ۱-۱ باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای  بند ۱-۱، به‌عنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­شوند.
درصورتی‌که کالای دانش‌بنیان شرکت متقاضی ارزیابی در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان باوجود داشتن معیارهای معرفی‌شده در فهرست کالا/خدمات دانش‌بنیان، در دسته کالاهای دانش‌بنیان قرار نگرفته است، شرکت متقاضی می‌تواند در دسته‌هایی که محصولات آن‌ها در آنجا وجود ندارد، مسیری تحت عنوان” سایر محصولات پیشنهادی” را در” کارپوشه ثبت‌نام خود” و در قسمت اطلاعات کالا و خدمات انتخاب و فرآیند خود را ادامه دهد تا پس از بررسی‌های دقیق، فرآیند بررسی و ارزیابی تکمیل گردد.
توجه به نکات ذیل جهت تسهیل در امر بررسی و ارزیابی شرکت‌های متقاضی حائز اهمیت است:
به شرکت‌های متقاضی اکیداً توصیه می‌گردد تا به‌دقت «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان» را بررسی نموده و محصول موردنظر خود را در همین فهرست پیدا نمایند و حتی‌الامکان از انتخاب مسیر ” سایر محصولات پیشنهادی” خودداری گردد، چراکه این فرایند نیاز به ارزیابی و کارشناسی دقیق داشته و لذا زمان‌بر بوده و باعث طولانی شدن فرایند ارزیابی شرکت‌ها می‌شود.
تکمیل فرم “پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان” و بارگذاری آن در سامانه برای تکمیل ثبت‌نام متقاضی الزامی است و عدم تکمیل یا ناقص بودن فرم مزبور موجب عدم‌تأیید محصول پیشنهادی خواهد گردید. اطلاعات این فرم باید به‌صورت دقیق ارائه شود و در صورت عدم صحت یکی از موارد اظهارشده فرایند ارزیابی متوقف‌شده و شرکت تأیید نمی‌شود.
متذکر می‌گردد صرفاً تولید یکی از  دانش‌بنیان دلیل برایید کل شرکت نیست. مطابق با “آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان” شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا توسعه کالاها/خدمات دانش‌بنیان، یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولیدِ پیچیده آن‌ها را مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، کسب کرده باشد و سایر معیارهای مندرج در آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را احراز نماید.
 
لینک جستجو کالا و خدمات دانش‌بنیان
 
دانلود : فهرست_کالاها_و_خدمات_دانش_بنیان_۹۵۰۲۱۲٫pdf
دانلود : form_pishnahadi_-950129.doc
 

 1. فرم پیشنهاد کالاها و خدمات جدید دانش‌بنیان

بسمه‌تعالی
فرم پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن
به فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان
 
مقدمه
تولید کالاهای دانش‌بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان موردتوجه قرار می‌گیرد و لذا برای این منظور  فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرارگرفته است. اما در طی فرایند ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت‌ها ممکن است کالا و خدماتی وجود داشته که در «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان» ذکر نگردیده باشد. شرکت‌های متقاضی احراز صلاحیت می‌توانند در دسته‌هایی که محصولات آن‌ها در آنجا وجود ندارد، مسیری تحت عنوان “سایر محصولات پیشنهادی” را در” کارپوشه ثبت‌نام خود” و در قسمت اطلاعات کالا و خدمات  انتخاب و فرآیند خود را ادامه دهند تا پس از بررسی‌های دقیق در ارتباط با این فرم، فرآیند بررسی و ارزیابی آن‌ها تکمیل گردد.
به شرکت‌های متقاضی اکیداً توصیه می‌گردد تا به‌دقت «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان» را بررسی نموده و محصول موردنظر خود را در همین فهرست پیدا نمایند و حتی‌الامکان از انتخاب مسیر ” سایر محصولات پیشنهادی” خودداری گردد، چراکه این فرایند نیاز به ارزیابی و کارشناسی دقیق داشته و لذا زمان‌بر بوده و باعث طولانی شدن فرایند ارزیابی شرکت‌ها می‌شود.
توجه به نکات ذیل جهت تسهیل در امر بررسی و ارزیابی شرکت‌های متقاضی حائز اهمیت است:

 1. ۱٫     کالاها و خدمات دانش‌بنیان باید دارای ویژگی‌های مذکور در ماده ۱ “آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان” بوده و مبنای پذیرش، داشتن تمامی شروط زیر است:

۱-۱-  سطح فناوری: کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا بوده به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

 • به‌سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.
 • نیازمند تحقیق و توسعه قابل‌توجه توسط گروه فنی خبره برای کسب آن باشد.
 • منجر به ایجادبخش عمده ارزش‌افزوده محصول، شده باشد.

تبصره- خدمات جانبی «نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته‌شده و حائز معیارهای بند ۱-۱ باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای  بند ۱-۱، به‌عنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­شوند.
 

 1. ۲٫     تکمیل این فرم “پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان” و بارگذاری آن در سامانه برای تکمیل ثبت‌نام متقاضی الزامی است و عدم تکمیل یا ناقص بودن فرم مزبور موجب عدم تائید محصول پیشنهادی خواهد گردید.
 2. ۳٫   متذکر می‌گردد صرفاً تولید یکی از کالا و خدمات دانش‌بنیان دلیل بر تأیید کل شرکت نیست. مطابق با “آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان” شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا توسعه کالاها/خدمات دانش‌بنیان، یا دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولیدِ پیچیده آن‌ها را مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، کسب کرده باشد و سایر معیارهای مندرج در آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را احراز نماید.
 3. ۴٫     اطلاعات این فرم باید به‌صورت دقیق ارائه شود و در صورت عدم صحت یکی از موارد اظهارشده فرایند ارزیابی متوقف‌شده و شرکت تأیید نمی‌شود.

 
سؤالات مربوط به محصول جدید که لازم است از سوی شرکت به‌دقت تکمیل گردد:
 

 1. برای تولید این محصول در فاز تحقیق و توسعه نیاز به چه مطالعات، آزمایش‌ها و بررسی‌هایی وجود دارد؟
 2. این محصول از چه اجزاء و زیرسیستم‌های (قطعات) اصلی تشکیل‌شده است؟ لطفاً نحوه ارتباط این زیرسیستم‌ها را با یکدیگر تشریح فرمایید. (در صورت لزوم اسناد و مستنداتی مانند نقشه و … پیوست شود)
 3. کدام‌یک از اجزاء و زیرسیستم‌های این محصول، دانش بر بوده و حائز پیچیدگی فنی قابل‌توجه است؟
 4. برای تولید اولین نمونه واقعی از این محصول در یک شرکت نیاز به چه میزان زمان وجود دارد؟
 5. برای تولید اولین نمونه واقعی از این محصول در یک شرکت نیاز به چه میزان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه وجود دارد؟
 6. برای تولید اولین نمونه واقعی از این محصول در یک شرکت نیاز به چه تعداد منابع انسانی در سطوح مختلف علمی در بخش تحقیق و توسعه وجود دارد؟
 7. سرعت تحولات فنی و فنّاورانه در این محصول چقدر است؟
 8. تولیدکنندگان مطرح جهانی این محصول چه شرکت‌هایی هستند؟ لطفاً کیفیت و ویژگی‌های فنی محصول این تولیدکنندگان را با یکدیگر مقایسه نمایید؟
 9. نوآوری‌های تولیدکنندگان برتر جهانی این محصول را در چند سال اخیر تشریح فرمایید.
 10. کارایی یا اثربخشی محصول را با تمرکز بر کدام ویژگی‌های محصول می‌توان ارتقاء داد؟

 
 
شرکت ………………………………… با شماره ثبت ……………………………… و شناسه ملّی ……………………………………….. به نمایندگی آقای / خانم……………………………………. به شماره ملّی…………………………………………… با سمت مدیرعامل با امضاء این برگه متعهد می­شود اطلاعات مندرج در این صفحات صحیح و کامل و با دقت کافی است ضمناً از هرگونه پاسخی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  یا کارگزاران و کارشناسان آن سازمان را به‌اشتباه بیندازد پرهیز نموده است  و بااطلاع کامل از کلیه عواقب قانونی این موضوع مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.
 
دانلود : form_pishnahadi_-950129.doc
 
– ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان

 1. ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان

بسمه‌تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت نیرو- سازمان حفاظت محیط‌زیست
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۸/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان
 
ماده ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در سرفصل‌های ذیل، بر اساس رده‌بندی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در کلیه شهرها اقدام نماید:

 1. فناوری زیستی (غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط‌زیست، زیست‌فناوری مولکولی)
 2. فناوری نانو (محصولات و مواد)
 3. اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه‌ها)
 4. الکترونیک، کنترل و سخت‌افزارهای رایانه‌ای
 5. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای کامپیوتری
 6. تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی
 7. داروهای پیشرفته
 8. وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
 9. هوافضا (پرنده‌ها، ماهواره‌ها، موشک‌ها)
 10. انرژی‌های نو (تجدید پذیر)
 11. محصولات پیشرفته در حوزه‌های علوم شناختی؛ گیاهان دارویی و کشاورزی؛ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ آب، خاک و هوا؛ معدن؛ فناوری‌های دریایی؛ ساختمان و راه‌سازی

 
تبصره- رده‌بندی به شرح جدول پیوست به‌عنوان مفاد بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ تعیین می‌شود.
 
ماده ۲- علاوه بر مکانه‌ای مجاز نام‌برده شده در ماده (۳) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵، واحدهای صنایع پیشرفته می‌توانند بر مبنای رده‌بندی، در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرک‌های دانش سلامت موضوع ماده (۳۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرک‌ها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.
تبصره- واحدهای صنایع پیشرفته دارای رده (۱) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار، علاوه بر مکانه‌ای مجاز مذکور در ماده (۲) این تصویب‌نامه، مجازند در کاربری‌های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانه‌ای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.
 
ماده ۳- «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» که دارای فعالیت تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاهای دانش‌بنیان در حد آزمایشگاهی، سفارشی (قبل از تولید انبوه) می‌پردازند، مشمول رده‌بندی نمی‌شوند و می‌توانند در کاربری‌های مجاز واقع در محدوده کلیه شهرها و ازجمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکان‌های مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای این واحدها اقدام نماید.
 
ماده ۴- استقرار و فعالیت «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاهای­ دانش‌بنیان، طبق رده‌بندی تعیین‌شده برای صنایع پیشرفته و مطابق ضوابط تعیین‌شده در ماده (۱) و (۲) این تصویب‌نامه انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای این واحدها اقدام نماید.
 
ماده  ۵- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ تعیین می‌شود.
 
ماده ۶- تعیین رده‌بندی برای واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که موضوع فعالیت آن‌ها در فهرست رده‌بندی پیوست ذکر نشده و تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنایع پیشرفته که قبل از تاریخ این تصویب‌نامه احداث‌شده و دارای جواز تأسیس بوده و در حال بهره‌برداری هستند، در کمیته موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و حسب نیاز سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.
ماده ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تأمین منابع آب برای صنایع، از وزارت نیرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای صنایع پیشرفته‌ای که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، رعایت نماید.
 
ماده ۸- استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها منوط به اخذ مجوز از گروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها- مصوب ۱۳۷۴- و اصلاحیه بعدی آن هست.
ماده ۹- این تصویب‌نامه جایگزین پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۵۹/ ت ۴۱۹۲۸ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱، بند (۸) تصمیم نامه شماره ۹۹۷۵۷/ ۴۳۰۸۴ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۸، پیوست تصمیم نامه شماره ۴۲۲۴/ ۴۴۰۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۴ و تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۹۴۶/ ت ۴۸۶۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۹ می‌شود.
 
پیوست ضوابط و معیارهای  استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان
دانلود : رده_های_صنایع_پیشرفته_۹۴۰۷۱۶٫pdf
دانلود : مصوبه_جدید_ضوابط_استقرار.pdf
 

 1. مصوبات مرتبط

قوانین مرتبط شهرداری
دانلود : ساماندهی_صنایع_و_مشاغل
 
قوانین مرتبط محیط‌زیست
دانلود Environmental_Requirements.pdf
مصوبات لغو شده
دانلود : تصویب_نامه__مورخ_۱۳۹۲-۷-۹٫pdf
دانلود : پیوست_تصمیم_نامه_مورخ_۱۳۸۹-۱-۱۴٫pdf
دانلود : پیوست_تصمیم_نامه__مورخ_۱۳۸۸-۱۰-۱٫pdf
دانلود : بند_هشت_تصمیم_نامه_مورخ_۱۳۸۸-۵-۱۸٫pdf
 

 1. سوالات متداول پروانه بهربرداری و جوار تاسیس

۲٫      راهنمای نحوه استفاده از مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته  و فعالیت‌های دانش‌بنیان»
۲۱.         مهم‌ترین مصوبات در ارتباط با استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی چیست؟
پاسخ: تعیین مکان مناسب برای فعالیت، عاملی کلیدی و تأثیرگذار بر عملکرد شرکت‌ها و واحدهای تولیدی است که البته لازم است با توجه به ملاحظات و ضوابط زیست‌محیطی صورت پذیرد، زیرا در غیر این صورت ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد. ازاین‌رو از چندین دهه قبل، همواره قوانین و مصوباتی در این حوزه توسط سیاست‌گذاران در نظر گرفته‌شده است تا ضمن جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های زیست‌محیطی، شرایطی فراهم آوردند که بنگاه‌ها بتوانند به‌خوبی به فعالیت بپردازند.
در سال ۱۳۴۶، اولین مصوبه درزمینهٔ محدودیت استقرار صنایع تصویب شد. در این مصوبه‌ی هیئت‌وزیران، اصولاً ایجاد صنایع در تهران و حومه، تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری ممنوع، و ایجاد صنایع منوط به اجازه هیئت‌وزیران شده است. این مصوبه پس از تصویب، هیچ‌گاه لغو نشد و تبدیل به مبنای اصلی استقرار صنایع در محدوده و حریم تهران شد. اعمال این محدودیت‌ها، صرفاً به تهران محدود نشد و به سایر شهرها نیز تسری یافت. استقرار صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهانو در خارج از شهرک‌های صنعتی در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک، مشهد تا شعاع ۳۰ کیلومتری ممنوع شد که البته این محدودیت‌ها برای همه صنایع نبود و برخی صنایع خاص با تصویب هیئت‌وزیران از این ممنوعیت مستثنا شدند (لینک۱) (لینک۲) (لینک۳).
از آن جه که شرکت‌های دانش‌بنیان،  طبق ماده (۸) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، مجازند در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست‌محیطی مستقر شوند، پس از جلسات متعددی که میان مدیران و کارشناسان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، مصوبه فعلی تحت عنوان «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» تهیه و به شماره ۱۲۰۹۹۷/ت ۴۸۶۰۸ ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ در هیئت محترم وزیران به تصویب رسید (لینک). در این مصوبه ضوابط زیست‌محیطی برای استقرار محصولات دانش‌بنیان (رده‌های زیست‌محیطی بود) مشخص‌شده است.
 
۲۲.         مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»(لینک) برای چه شرکت‌هایی کاربرد دارد؟
پاسخ: مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» جهت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری توسط وزارتیم صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، برای شرکت‌های زیر کاربرد دارد:

 1. شرکت‌های تولیدی: شرکت‌هایی که به دلیل ماهیت تولیدی فعالیتشان، نیاز به دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری دارند. بنابراین شرکت‌هایی که صرفاً به فعالیت‌هایی از جنس خدمات فنی مهندسی می‌پردازند و حداکثر تولید آن‌ها در حد نمونه‌سازی می‌باشند، نیازی به درخواست برای استفاده از مجوزهای موردنظر این مصوبه ندارند و می‌توانند از دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای واحدهای فنی مهندسی استفاده نمایند (لینک). همچنین شرکت‌های حوزه‌ فناوری اطلاعات، می‌تواند با مراجعه به سامانه صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار (لینک)، پروانه بهره‌برداری مختص خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند و نیازی به پیگیری فرایند ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان برای این منظور ندارند.
 2. شرکت‌های متقاضی مستقر در مکانه‌ای مجاز: شرکت‌هایی که دریکی از مکانه‌ای مجاز نام‌برده شده در این مصوبه مستقرشده یا امکان استقرار در این مکانه‌ای مجاز را داشته ‌باشند -به‌صورت مالک یا مستأجر- می‌توانند تقاضای خود را ارائه دهند. یعنی شرکت‌ها با توجه به رده زیست‌محیطی فعالیت خود، صرفاً می‌توانند تقاضای خود را برای استقرار دریکی از رده‌های مجاز نام‌برده شده در ماده (۲) این مصوبه که در جدول زیر نشان داده‌شده است، ارائه دهند. بنابراین دریافت جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در واحدهای با کاربری اداری یا مسکونی یا غیره امکان‌پذیر نیست.
 3. شرکت‌هایی که در شهرهای با محدودیت استقرار به فعالیت می‌پردازند: همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، آن دسته از شرکت‌هایی که در شهرهای دارای محدودیت استقرار (شامل تهران، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد) به فعالیت می‌پردازند، درصورتی‌که سایر شرایط مندرج در این مصوبه را داشته باشند، می‌توانند به‌موجب این مصوبه، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند. برای سایر شهرها محدودیتی وجود ندارد و درنتیجه نیازی به استفاده از این مصوبه (جز به‌منظور استفاده از رده‌بندی پیوست مصوبه) ندارند و طبق قوانین و مقررات موجود، می‌توانند استقرار یابند.

 
۲۳.         مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان(لینک) به چه مواردی می‌پردازد؟
پاسخ: مهم‌ترین بخش‌های مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» به‌صورت خلاصه در جدول زیر آورده شده است:
۲۴.         مزایای دریافت پروانه بهره‌برداری و جواز تأسیس چیست؟
پاسخ: شرکت‌های تولیدی که موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری بشوند، از مزایا و تسهیلات ذیل برخوردار می‌شوند:
امکان دریافت استاندارد: (شرکت‌ها برای اینکه بتوانند علامت استاندارد دریافت کنند، باید دارای جواز تأسیس، یا پروانه بهره‌برداری یا پروانه فعالیت از مراجع قانونی باشند)
امکان درج در لیست استعلام تولید داخل و برخورداری از مزایای در نظر گرفته‌شده برای این محصولات
پیش‌نیاز ضروری برای دریافت مجوز از برخی سازمان‌ها نظیر سازمان غذا و دارو یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
استفاده از برخی معافیت‌های مالیاتی نظیر معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم (به‌استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مذکور در تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده
امکان برخورداری از معافیت‌های گمرکی موضوع‌بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی جهت واردات ماشین‌آلات خط تولید
سهولت در مراجعه به بانک‌ها و دریافت تسهیلات
سهولت حضور در مناقصات و مزایده‌های دستگاه‌های دولتی
امکان افزایش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی جهت حمایت از ساخت داخل: طبق ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات، وزارتخانه‌های تولیدی می‌توانند شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخل را تعیین کنند. یکی از اصلی‌ترین معیارهای وزارتخانه‌ها برای این امر، وضعیت تولید شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری هست. همچنین این شرکت‌ها می‌توانند رأساً برای این منظور به وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان توسعه تجارت مراجعه نمایند.
برخورداری از تسهیلاتی که به‌صورت مقطعی وضع می‌شود؛ نظیر بخشش‌ جرائم مالیاتی
 
۲۵.         رده‌بندی ذکرشده در مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» به چه معنا است؟
پاسخ: طبق ماده (۳) مصوبه “ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی” موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵/۴/ ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران، صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست‌محیطی، در رده‌های هفت‌گانه قرارگرفته‌اند که با توجه به رده هر فعالیت، محدوده و مکانه‌ای مجاز برای استقرار آن تعیین می‌شود به‌گونه‌ای که با افزایش رده، شرکت‌ها بایستی در مکان دورتری نسبت به محدوده ‌شهرها و روستاها مستقر شوند.

image002
به‌عنوان‌مثال وضعیت مکانه‌ای مجاز برای استقرار صنایع در محدوده و حریم کلان‌شهر تهران با توجه به رده‌های زیست‌محیطی در تصویر زیر نشان داده‌شده است. در داخل مناطق ۲۲ کانه شهر تهران (که داخل محدوده شهر تهران محسوب می‌شود) صرفاً فعالیت‌های بارده یک مجاز به استقرار می‌باشند. در مناطق داخل حریم شهر تهران- که در تصویر زیر بارنگ سبز نشان داده‌شده است- فعالیت‌های بارده یک، دو و سه مجاز و در خارج حریم، سایر رده‌های فعالیت (با رعایت سایر مقررات) مجاز به استقرار می‌باشند.
image003
به‌عنوان‌مثال اگر شرکتی به تولید کیت‌های پیشرفته تشخیص سریع در صنایع غذایی یا تولید زیست حسگرهای پیشرفته کشاورزی بپردازد که در جدول پیوست مصوبه، رده‌ آن‌ها (۱) تعیین‌شده، امکان استقرار در مکانه‌ای مجاز (کاربری‌های صنعتی و کارگاهی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب، شهرک‌های دانش سلامت، و شهرک‌ها و نواحی صنعتی قانونی و مکانه‌ای صنعتی مجاز) داخل یا خارج محدوده مصوب شهری و روستایی رادارند. اما اگر شرکتی به‌عنوان‌مثال به تولید پروتئین‌های تک‌یاخته پیشرفته (که دارای رده زیست‌محیطی (۳) هست) بپردازد، باید از محدوده شهر خارج شود و دریکی از مکانه‌ای مجاز (شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مکانه‌ای صنعتی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب و شهرک‌های دانش سلامت) خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربری‌ها، مستقر شود.
 
۲۶.         منظور از فواصل مجاز از سایر کاربری‌ها که شرکت‌های رده ۲ تا ۷ بایستی رعایت کنند چیست؟
پاسخ: طبق پیوست شماره (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ، حداقل فواصل مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به شرح جدول زیر است.
 
 
۲۷.         آیا همه شرکت‌هایی که در سامانه daneshbonyan.ir ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت مجوز استقرار اقدام کنند؟
پاسخ: شرکت‌هایی که فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان آن‌ها به‌صورت کامل طی شده است و مورد تائید قرارگرفته‌اند (اعم از دانش‌بنیان تولیدی، دانش‌بنیان صنعتی و یا دانش‌بنیان نوپا) می‌توانند تقاضای خود مبنی بر استفاده از مزایای این مصوبه ارائه دهند. شرکت‌هایی که هنوز در سامانه daneshbonyan.ir ثبت‌نام نکرده‌اند و شرکت‌هایی که  فرآیند ارزیابی آن‌ها هنوز نهایی نشده است، بررسی تقاضای آن‌ها تا پس از نهایی شدن ارزیابی دانش‌بنیان بودن شرکت، به تعویق خواهد افتاد.
 
۲۸.         آیا درآمد ابرازی فعالیت‌های تولیدی و معدنی که به‌موجب این مصوبه، پروانه بهره‌برداری برایشان صادرشده باشد، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند؟
پاسخ: طبق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آن‌ها پروانه بهره­برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات هست. ولی طبق تبصره (۳) ذیل این ماده، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک‌صد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به‌استثنای شهرک­های صنعتی استان­های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند. البته بدیهی است که شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، درصورتی‌که شرایط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
 
۲۹.         فرآیند ارائه درخواست برای استفاده از مزایای مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» چگونه است؟
پاسخ: شرکت متقاضی برای استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته، باید الزاماً در سامانه دانش‌بنیان ثبت‌نام کرده و در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تائید قرارگرفته باشد. ازاین‌رو شرکت‌هایی که به‌عنوان دانش‌بنیان مورد تأیید هستند، می‌توانند تقاضای خود را از طریق ارسال نامه به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان  ارائه دهند و همچنین بایستی فرآیند ثبت‌نام در درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (سامانه بهین‌یاب) را نیز انجام دهند. برای ارتباط با دبیرخانه می‌توانید تقاضای خود را به ایمیل (esteghrar@daneshbonyan.ir) ارسال کنید یا با شماره ۸۳۵۳۲۲۷۶ تماس بگیرید.
 
۲۱۰.    آیا از شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی برای دریافت مجوز استقرار، مجدداً ارزیابی به عمل می‌آید؟
پاسخ: بله. طبق مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صرف اینکه شرکت دانش‌بنیان تشخیص داده شود، نمی‌تواند از همه حمایت‌های مندرج در قانون استفاده کند و برای برخورداری از هرکدام از انواع حمایت‌ها، ازجمله دریافت مجوز استقرار، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد. ازاین‌رو، وضعیت شرکت از حیث انطباق با شروط ذکرشده در این مصوبه موردبررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، مجدداً از شرکت بازدید صورت می‌گیرد.
 
۲۱۱.    آیا شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به ثبت‌نام در سامانه بهینی‌ای و یا مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه دارند؟
پاسخ: شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مشابه سایر شرکت‌ها، بایستی در سامانه بهینی‌ای ثبت‌نام کنند. همچنین پس از تائید شرایط آن‌ها توسط دبیرخانه کارگروه و معرفی آن‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه، می‌توانند موضوع را از آن سازمان پیگیری کنند.
 
۲۱۲.    اگر حوزه فعالیت شرکتی در سرفصل‌های ۱۱ کانه ذکرشده در ماده (۱) مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» نباشد، آیا آن شرکت امکان استفاده از این مصوبه را ندارد؟
پاسخ: این دسته از شرکت‌ها نیز می‌توانند مشابه سایر شرکت‌ها تقاضای خود را مطرح کنند. ماده (۶) مصوبه فوق‌الذکر، وضعیت این شرکت‌ها را مشخص کرده است و در این موارد، کارگروه پرونده شرکت را به کمیته موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ ارجاع می‌دهد تا در مورد امکان فعالیت شرکت اظهارنظر شود. درنتیجه ممکن است فرآیند بررسی تقاضای این شرکت‌ها، طولانی‌تر از سایر شرکت‌ها باشد.
 
۲۱۳.    آیا رده‌بندی پیوست مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» صرفاً مختص شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته‌ای است که توسط کارگروه موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تائید شده‌اند؟
پاسخ: طبق تبصره ذیل ماده (۱) مصوبه فوق‌الذکر، این رده‌بندی به‌عنوان مفاد بند (۱۲) ماده (۲) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ تعیین‌شده است. بنابراین تمامی انواع شرکت‌های متقاضی در همه شهرها -حتی در شرایطی که شرکت جزء مصادیق مجاز استفاده از مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»  نباشد- بایستی بر مبنای این رده‌بندی در مکان مجاز استقرار یابند. به‌عنوان‌مثال در شهرهای فاقد محدودیت استقرار، محل استقرار شرکتی که به تولید یکی از کالاهای دانش‌بنیان (مطابق پیوست مصوبه) اقدام می‌کند و فاصله آن تا سکونت‌گاه‌ها و…، بر مبنای رده‌بندی پیوست مصوبه تأیید می‌شود.
 
۲۱۴.    شرکت‌ها در چه مکان‌هایی مجاز به استقرار می‌باشند؟
پاسخ: برای تعیین مکان مجاز برای استقرار هر شرکت، ابتدا بایستی با توجه به پیوست مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»، رده زیست‌محیطی فعالیت شرکت مشخص شود. با توجه به رده محصولات شرکت، مکانه‌ای مجاز به شرح زیر خواهد بود:
 
image004
 
۲۱۵.    در مواردی که شرکت دارای چندین محصولات بارده‌های زیست‌محیطی متفاوت باشد و قصد تولید همه آن‌ها در یک کارگاه واحد را داشته باشد، مکان مجاز بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
پاسخ: در این موارد، مکان مجاز بر اساس محصولی که بالاترین رده را داشته باشد، تعیین خواهد شد.
 
۲۱۶.    تفاوت پروانه بهره‌برداری، پروانه فعالیت فنی مهندسی و گواهی مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی چیست؟
پاسخ: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های ذی‌ربط، با توجه به نوع فعالیت یک واحد صنعتی، مجوزهای مختلفی را صادر می‌کند. دستورالعمل‌های مربوط به این مجوزها از سایت مربوطه قابل‌مشاهده هست.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت واحدهای تولیدی که فعالیتشان در حوزه‌ای غیر از فناوری اطلاعات قرار دارد، یا بایستی زیر نظر اصناف به فعالیت بپردازند و یا جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند.
لازم به ذکر است پروانه فعالیت فنی مهندسی، برای شرکت‌هایی است که تولید در سطح انبوه و سفارشی ندارند و صرفاً ممکن است کارگاه برای انجام فعالیت‌های مهندسی در حد نمونه داشته باشند.
 
۲۱۷.    در چه شهرهایی امکان استفاده از مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» وجود دارد؟
پاسخ: تأکید این مصوبه به‌طور خاص، بر نحوه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرهای بزرگ و دارای محدودیت استقرار است. شهرهایی که ممنوعیت استقرار ندارند، بر اساس فرآیندهای قبلی در مورد آن‌ها عمل می‌شود.
بدیهی است رعایت رده‌بندی پیوست مصوبه فوق‌الذکر، در کلیه شهرها نیز ضروری است و مبنای تعیین مکان مجاز برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی هست.
 
۲۱۸.    آیا شرکت‌هایی که قبل از تولید صنعتی قرار دارند، می‌توانند در هر مکانی مستقر شوند؟
پاسخ: خیر. منظور از مکانه‌ای مجاز نام‌برده شده در ماده (۳)، مکانه‌ای هست که در این مصوبه و مصوباتی که به آن ارجاع شده است برای استقرار صنایع مجاز شمرده‌شده است. مکان‌هایی با کاربری تجاری، اداری یا مسکونی جزء مکان‌های مجاز ذکرشده در این ماده نیست.
 
۲۱۹.    تعریف حریم و محدوده شهر چیست؟
پاسخ: طبق قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴، محدوده و حریم شهر این‌گونه تعریف‌شده است :
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا هست. شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی ازجمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده‌دارند.
حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به‌استثنای شهرک‌های صنعتی که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا می‌باشند) به عهده شهرداری مربوط هست، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد).
 
۲۲۰.    از چه طریق می‌توان به وضعیت حریم و محدوده و کاربری املاک هر شهر دسترسی پیدا کرد؟
پاسخ: از طریق مراجعه به سامانه جامع مدیریت اسناد الکترونیکی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌توان به این نقشه‌ها دسترسی پیدا کرد.
 
۲۲۱.    آیا واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های فناوری از عوارض شهرداری معاف هستند؟
پاسخ: بر اساس ابلاغ اصلاحیه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳، و بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) برنامه چهارم توسعه، واحدهای پژوهش، فناوری و مهندسی از معافیت «عوارض» به‌صورت مطلق و کامل برخوردار هستند که بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، این واحدها از عوارض شهرداری معاف هستند.
 

سایر آیین‌نامه‌های حمایتی

آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده ۸۰ برنامه پنجم
دریافت : آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده ۸۰ برنامه پنجم

 1. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بکارگیری دانش آموختگان برتر-تهرانی مقدم

تسهیلات اشتغال  دانش‌آموختگان برتر
و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استخدام‌کنندۀ آن‌ها
(تسهیلات شهید تهرانی مقدم)
 
بنیاد ملّی نخبگان به‌منظور حمایت از اشتغال دانش‌آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی و ایجاد بستر مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها و هم­چنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانی که دانش‌آموختگان را استخدام می‌کنند، تسهیلاتی را در قالب طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در به‌کارگیری دانش‌آموختگان برتر ارائه می‌کند.
در این طرح، دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها متناسب با تخصص خود، در شرکت‌های دانش‌بنیان استخدام و از حقوق و مزایایی متناسب با مقطع تحصیلی خود برخوردار می‌شوند. هم­چنین شرکت‌های دانش‌بنیانی که دانش‌آموختگان برتر مشمول ضوابط بنیاد را متناسب با تخصص موردنیاز و بر اساس قوانین و مقررات کاری استخدام می‌کنند، موردحمایت مالی بنیاد قرار می‌گیرند.
 
پیوند به ماده واحده
 
شرایط دانش‌آموخته متقاضی استفاده از تسهیلات شهید تهرانی مقدم:
 

 1. دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با شرایط زیر می‌توانند از این طرح استفاده کنند:

الف. افتخار تحصیلی دانش­آموختگان متقاضی استفاده از این طرح باید به تأیید بنیاد ملی نخبگان رسیده باشد. افتخارات تحصیلی شامل:

 1. دارندگان مدال جهانی المپیاد دانش‌آموزی
 2. رتبه اول تا سوم المپیاد دانشجویی
 3. نفرات برتر آزمون سراسر
 4. برگزیدۀ جشنواره بین‌المللی خوارزمی
 5. برگزیدۀ بخش دانش‌آموزی و کاردانی جشنوارۀ جوان خوارزمی
 6. برگزیده بخش دانشجویی و آزاد جشنوارۀ جوان خوارزمی
 7. برگزیدۀ جشنواره رازی
 8. برگزیده جشنواره فارابی
 9. برگزیدۀ بخش فن­ آفرینی جشنوارۀ شیخ بهایی
 10. برگزیدۀ آیین‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان برتر آموزشی- پژوهشی-نوآوری
 11. نفرات برتر آزمون جامع علوم پایه رشته‌های پزشکی
 12. دانشجوی نمونه کشوری
 13. مخترع سطح یک و دو
 14. دارندگان مدال­ طلای مسابقات جهانی مهارت
 15. برگزیدۀ قرآنی سطح یک یا دو
 16. مدال طلای کشوری المپیاد دانش‌آموزی
 17. مدال نقره یا برنز کشوری المپیاد دانش‌آموزی
 18. دارندگان مدال‌های جهانی مسابقات بین‌المللی مهارت

ب. فرد متقاضی نباید دانشجو باشد.
ج. از زمان دانش­آموختگی نباید بیش از دو سال گذشته باشد.
د. وضعیت سربازی متقاضیان ذکور باید مشخص باشد (معافیت دائم یا پایان خدمت)
جهت ثبت نام و ورود به سامانه ثبت نام کلیک کنید
شرایط شرکت دانش‌بنیان متقاضی استفاده از تحصیلات شهید تهرانی مقدم:
 
شرکت‌های دانش‌بنیانی که تأییدیۀ لازم را از امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری اخذ کنند، می‌توانند از این تسهیلات طرح بهره‌مند شوند.
جهت ورود به سامانه ارزیابی شرکت های دانش‌بنیان کلیک کنید 
 

حمایت از کالاهای ساخت داخل

اولویت استفاده از تولیدات داخلی در ناجا
با توجه به دستور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اولویت نصب و خرید سامانه‌های ثبت و کنترل مکانیزه ترافیکی با نمونه‌های داخلی مورد تأیید هست.
دانلود : naja1.pdf
انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان
با توجه به دستور ریاست جمهوری مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به انعقاد قرارداد برای خرید و یا سفارش محصولات موردنیاز با شرکت‌های دانش‌بنیان شدند.
دانلود : dovlat1.pdf
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز کشور
دانلود : استفاده از توازن تولید داخلی
نمایشگاه ساخت داخل آزمایشگاهی
با توجه به رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در موردحمایت از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری طی سال‌های گذشته همواره از فناوریان کشور برای ساخت داخل تجهیزات  وارداتی حمایت کرده است که درنتیجه آن، تعداد قابل‌توجهی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی پیشرفته در کشور تولیدشده است. ازاین‌رو به‌منظور کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد وارداتی و همچنین استفاده از توانمندی‌های داخلی و حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان درزمینهٔ ساخت تجهیزات و تولید مواد آزمایشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون سه دوره «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۹۴ برگزار نموده است.
این اقدام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأثیرات زیادی را داشته است که اهم آن‌ها به شرح زیر است:
۱٫ آثار فرهنگی: نهادینه شدن فرهنگ حمایت از تولید داخل و جهت‌دهی به بخش دولتی برای خرید از محصولات ساخت ایران در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. شایان‌ذکر است خریداران این محصولات غالباً اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها بوده و تخصص لازم درزمینهٔ عملکرد و پیچیدگی تجهیزات رادارند.
۲٫ آثار اقتصادی: افزایش اشتغال، افزایش حجم فروش، افزایش توان صادرات و افزایش توان مالی برای سرمایه‌گذاری داخلی در توسعه فعالیت‌های شرکت‌های داخلی
۳٫ آثار آموزشی و پژوهشی: تأمین زیرساخت‌های آزمایشگاهی موردنیاز دانشگاه‌ها و ؛ با توجه به اینکه این خرید از سوی مراکز علمی و پژوهشی کشور صورت می‌گیرد، درنهایت منجر به افزایش زیرساخت‌های آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی می‌شود.
۴٫ آثار بهره‌وری و کیفی: توان‌افزایی شرکت‌های داخلی؛ بدیهی است که هرچقدر بازار شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی گسترده شود منجر به افزایش توانمندی شرکت‌ها شده و همچنین با ارتباط‌گیری با کاربران نهایی تجهیزات می‌تواند منجر به افزایش کیفیت و درنهایت افزایش صادرات محصولات باکیفیت ایرانی شود.
۵٫ آثار علمی و فناوری: تقویت توان آزمایشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها و تأمین زیرساخت‌های لازم تحقیقاتی می‌تواند منجر به رشد علمی کشور شده و حتی از این تجهیزات به‌منظور تحقیق و توسعه محصولات  استفاده شود.
با توجه به اهمیت حفظ برند نمایشگاه که مهر ساخت ایران بر آن خورده است برای حضور شرکت‌ها در نمایشگاه شرایطی مقرر شد. شرط اساسی حضور سازندگان در این نمایشگاه، احراز نقش آن‌ها در بومی‌سازی یک فناوری یا محصول است. لذا کمیته ارزیابی فنی در دبیرخانه تشکیل شد تا شرکت‌هایی که در نمایشگاه ثبت‌نام می‌کنند موردبررسی فنی قرار گیرد. همچنین این کمیته وظیفه بررسی قیمت محصولات را نیز بر عهده داشته تا محصولات باقیمت منصفانه و قابل‌رقابت با محصول خارجی در نمایشگاه عرضه شود. ازجمله شرایط دیگر، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و دارا بودن تأییدیه‌ها و استانداردهای فنی لازم است. شایان‌ذکر است که حجم کار کارشناسی کمیته فنی در طی سه سال اخیر به بیش از ۲۰۰۰۰  نفر ساعت می‌رسد.
با عنایت به اینکه همکاری و حضور پررنگ‌تر سایر دستگاه‌های دولتی و در رأس آن‌ها وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز می‌توانست در برگزاری هر چه‌بهتر نمایشگاه و تأمین منابع مالی گسترده‌تر، مؤثر باشد. لذا توافقنامه‌هایی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دو وزارتخانه مذکور برای حمایت از خریداران این نمایشگاه صورت گرفته است.
دومین دوره نمایشگاه که از ۷ تا ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد با استقبال گسترده سازندگان تجهیزات به‌عنوان فروشنده و همچنین مراکز علمی و پژوهشی کشور به‌عنوان خریدار مواجه شده است. در بخش فروشندگان با رشد ۶۰ درصدی، تعداد ۱۹۵ شرکت سازنده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از ۱۳ استان کشور، حدود ۴۴۴۵ مدل محصول را در نمایشگاه عرضه کردند. در بخش خریداران نیز بیش از ۳۵۰۰ نفر از محققین و پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از ۳۱ استان کشور قریب به ۲۱۰۰۰ پیش‌برگ خرید، مجموعاً به ارزش ۷۷۵  میلیارد تومان دریافت کردند. ارتباط و تعامل کاربران تخصصی نهایی با سازندگان دستگاه خاکه حق انتخاب و تصمیم‌گیری خرید بهتر و دقیق‌تر می‌دهد از مزیت‌های بسیار مهم این نمایشگاه است.
بخشی از اعتبارات دولتی که صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی عمدتاً خارجی می‌شد، در معاونت علمی و فناوری به‌صورت یارانه حدود ۴۰ درصدی به تجهیزات ساخت داخل تخصیص داده‌شده است که موجب تحریک خرید تجهیزات از داخل کشور می‌شود. در دوره اول نمایشگاه ۱۲۳ میلیارد تومان و همان‌طور که ذکر شد در دوره دوم ۷۵۵ میلیارد تومان تقاضا برای خرید محصولات داخلی ثبت شد که درنتیجه حمایت معاونت علمی در سال ۹۲، ۳۸ میلیارد تومان  و در سال ۹۳، ۹۴ میلیارد تومان قرارداد خرید منعقد گردید.  میزان حمایت معاونت در دوره اول ۱۹ میلیارد تومان و در دوره دوم به حدود ۳۷ میلیارد تومان می‌رسد که هرچند این مبلغ برای ابزارسازی محصولات دانش‌بنیان بوده  است اما درنهایت به‌صورت یارانه خرید (بلاعوض)  به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و  پژوهشی دولتی برگشت داده‌شده است.
سومین دوره نمایشگاه از چهارم تا هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در این دوره مجدداً شاهد رشد ۵۵ درصدی شرکت‌ها بوده و ۳۱۱ شرکت در نمایشگاه، ۷۲۲۰ محصول عرضه کردند و توانستند بیش از ۲۶ هزار پیش‌برگ خرید به ارزش تقریبی ۱۶۰۰ میلیارد تومان صادر کنند. البته حمایت‌های معاونت علمی در این دوره کیفی‌تر شده و بر اساس سطح‌بندی محصولات بین ده تا ۵۰ درصد هزینه خرید توسط مراکز علمی و پژوهشی را پرداخت می‌کرده است. سطح‌بندی محصولات بر اساس میزان داخلی بودن و سطح فناوری هر محصول توسط تیمی از خبرگان تعیین می‌شود. دستورالعمل مربوط به سطح‌بندی در بخش قوانین قابل‌مشاهده است. با پیگیری‌هایی که تا آخر سال ۹۴ انجام خواهد شد، امید می‌رود که بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان خریدوفروش قطعی در نمایشگاه صورت گیرد.
این مدل حمایتی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و طرف تقاضا را تحریک می‌کند  و باقدرت اهرم گونه خود منجر به  ایجاد بازار گسترده می‌شود. این مدل قابل پیاده‌سازی در سایر حوزه‌های فناوری (اعم از تجهیزات آزمایشگاهی فنی و مهندسی، تجهیزات پزشکی و سایر فناوری‌ها) است و می‌تواند تحولات جدی را در ایجاد بازار برای محصولات دانش‌بنیان نموده بدون آنکه بار مالی جدیدی بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل نماید.
بدیهی است بسیاری از این آثار در «نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» با رفع موانع و مشکلات موجود در برگزاری نمایشگاه، باقوت بیشتری تداوم پیدا خواهد کرد و نتایج ارزشمندتری به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین می‌باید ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی جدید برای افزایش توانمندی کشور در ساخت تجهیزات، شناسایی شوند و اقدامات حمایتی و سیاست‌های تشویقی موردتوجه قرار گیرند.
امید است با تاییدات الهی و تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گامی دیگر در جهت تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقاء جایگاه علمی و فناوری کشور در سطح منطقه و جهان برداشته شود.
وب سایت نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی
شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ                                                    ۱۳۹۳/۳/۱۱
 
تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۲/۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 • خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، توسط تمامی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ ـ و موارد مستثنا در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه‌ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به‌صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلف‌اند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به‌صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت‌وضعیت‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
  تبصره ـ هرگونه تغییر در فهرست یادشده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد. تغییرات در فهرست یادشده پس از تصویب وزرای عضو گروه اقتصاد لازم‌الاجرا خواهد بود.
 • در مواردی که کالای مشابه داخلی ازنظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب‌ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزرای عضو گروه اقتصاد، خرید کالای یادشده مجاز خواهد بود.
 • در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع‌بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.
 • ۰تبصره ـ درصورتی‌که وزارت یادشده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این آیین‌نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.
 • تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.
 • این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۱۹۳۵۶۷/ت ۴۳۶۸۰ ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱، شماره ۲۲۹۴۶/ت ۴۴۳۷۲ ن مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت ۴۷۳۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب‌نامه، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.

 
تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی
شماره ۶۳۶۱۳/ ت ۵۱۹۶۶ ه  ۱۳۹۴/۵/۱۹
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۷۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در اجرای بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ٬۱۳۹۳/۳/۱۱ فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای
تولید مشابه داخلی به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است٬ تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخل به همراه فهرست تکمیلی در پَروَنجا پیوست موجود هست.
دانلود : GHANOON_21_KHORDAD1.pdf
دانلود : tasvibname.pdf
 
ممنوعیت خرید دانش فنی از خارج از کشور
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰
 
ماده ۱۰۷-
خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست‌کننده اعلام نماید.
 
ماده ۳۳-
به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان‌ها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های آموزشی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت اجاره یک‌ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلف‌اند درآمد حاصل را به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
 

– تعاونی‌های دانش‌بنیان

عدم درج عبارت دانش‌بنیان در اساسنامه‌های تعاونی‌ها
با توجه به «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها» مصوب سال ۱۳۸۹ بر اساس ماده (۱) این قانون، «شرکت دانش‌بنیان» به‌عنوان یک «عبارت حقوقی خاص» به‌صورت زیر تعریف‌شده است: » شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و باارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.»
ازاین‌رو با استناد به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۱، کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا»  به ریاست معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات  و صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل گردید و تاکنون چندین هزار  شرکت دانش‌بنیان تأییدشده است.
 
بر اساس مصوبات این کارگروه شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ماهیت فعالیت‌های آن‌ها و همچنین معیارهای مشخص، به تأیید کارگروه رسیده و استفاده از عبارت دانش‌بنیان در عنوان ثبتی اولیه شرکت‌ها و  تدوین اساسنامه مجزا برای شرکت‌ها و مؤسسات موضوعیت نخواهد داشت.
به عبارتی شرکت‌هایی که در نام ثبتی آن‌ها کلمه دانش‌بنیان وجود دارد برای برخورداری از حمایت‌های مدنظر قانون دانش‌بنیان بایستی در سامانه دانش‌بنیان ثبت‌نام کرده و تمامی مراحل ارزیابی و تشخیص را طی نمایند (شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان نیز از این امر مستثنا نیستند) به‌این‌ترتیب عبارت ” دانش‌بنیان ” دلیلی بر برخورداری از حمایت‌های این قانون نبوده و فرآیند ارزیابی پس از ثبت رسمی شرکت‌ها و مؤسسات و سپس ثبت‌نام در سامانه دانش‌بنیان صورت خواهد گرفت.
 
لذا با هماهنگی­های انجام‌شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در  بخشنامه ۲۶۷۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰  موضوع عدم درج عبارت دانش‌بنیان در اساسنامه‌های تعاونی‌ها به ادارات کل استانی تأکید گردیده است.
دانلود : Taavoni.pdf
 

– پَروَنجا مستندات و آیین‌نامه‌ها

دریافت : فایل مستندات قانونی و آیین‌نامه های مربوط به ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان
 
 

ثبت نامه و ارزیابی

فهرست ارزیابان شرکت‌های دانش‌بنیان و تذکرات لازم

به اطلاع عموم شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌رساند، ارزیابان مجاز که از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا تأیید شدند، به شرح زیر می‌باشند:
تذکرات لازم:

 1. شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون، لازم است پیش از اجازه دادن به شرکت‌ها جهت بازدید، مجاز بودن شرکت و شخص ارزیاب معرفی‌شده را در این صفحه مشاهده نمایند.
 2. شرکت‌ها و افراد مذکور از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ به مدت یک سال مجاز به ارزیابی شرکت‌های متقاضی هستند.
 3. بر اساس ارزیابی دبیرخانه کارگروه، ممکن است برخی افراد و شرکت‌ها به جدول فوق اضافه یا کم شوند.
 4. با توجه به پویایی سبد کارگزاران ارزیابی دانش‌بنیان، دبیرخانه به‌طور مستمر فهرست فوق را روزآمد می‌کند.

راهنمای سامانه ثبت‌نام
دریافت : راهنمای سامانه ثبت نام
 

عضویت در خبرنامه

14 + 2 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org