Select Page

جایزه تجاری‌سازی فناوری دانش بنیان

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص اهدای جایزه تجاری‌سازی فناوری دانش بنیان به شرکت دانش بنیان دانشگاهی گفت:

“هر دانشگاهی که شرکت دانش‌بنیانی داشته باشد می‌تواند جایزه تجاری‌سازی فناوری دانش بنیان دریافت کند.”

محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص جایزه تجاری سازی به دانشگاه‌ها اظهار کرد:

” این جایزه به هر دانشگاهی که شرکت دانش بنیانی داشته باشد تعلق می‌گیرد.”

جایزه تجاری‌سازی فناوری دانش بنیان

شرکت دانش بنیان دانشگاهی

وی درباره شرایط دریافت این جایزه از سوی دانشگاه‌ها گفت:

“اگر یک شرکت دانش بنیان دانشگاهی بتواند فروش داشته باشد، معاونت علمی و فناوری میزان ۵ درصد فروش این شرکت را به دانشگاه در قالب جایزه تجاری سازی اختصاص می‌دهد.”

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه با جایزه تجاری سازی فناوری، دانشگاه‌ها به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تشویق می‌شوند، بیان کرد:

“فرقی نمی‌کند که شرکت دانش بنیان داخل یا خارج از دانشگاه باشد، ولی دانشگاه باید از ایجاد آن شرکت مطلع باشد.”

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۸ دانشگاه از دریافت این جایزه تجاری سازی برخوردار شده اند، افزود:

“تاکنون این تعداد دانشگاه برابر با ۱۰ میلیارد تومان از معاونت علمی جایزه تجاری سازی دریافت کرده اند.”

 

عضویت در خبرنامه

9 + 15 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org