Select Page

ایجاد دانشگاه های نسل سوم از طریق شرکت های دانش بنیان

محمد علی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص لزوم همکاری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به منظور تجاری سازی محصولات دانش بنیان از طریق دانشگاه ها و  ایجاد دانشگاه نسل سوم گفت:

” ایجاد یک دانشگاه نسل سومی وکار‌آفرین نیازمند فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم و امکانات مورد نیاز این کار است و خوشبختانه در این راستا برنامه‌ریزی های خوبی تدوین شده است.

وی بیان کرد:

شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های دانشگاهی که به وسیله دانشجویان و استادان در مراکز آموزش عالی تاسیس می‌شوند،  قدم موثری در جهت راه اندازی دانشگاه نسل سوم در کشور است.”

ایجاد دانشگاه های نسل سوم از طریق شرکت های دانش بنیان

همکاری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در طرح های پژوهشی

برخورداری با بیان اینکه دانشگاه‌های بزرگ  و مطرح دنیا در طرح‌های مختلف مشارکت دارند،‌ افزود:

“در دانشگاه‌های تراز اول دنیا مراکز آموزش عالی در طرح‌ها و پروژه‌های مختلف مشارکت خوبی دارند و ارتباط خوبی بین شرکت های دانش بنیان و دانشگاه بر قرار است که موجب ارتقا سطح طرفین می گردد.”

وی عنوان کرد:

“در دانشگاه‌های نسل سوم شرکت‌های دانش بنیان فعالیت موسسه‌ای دارند و در پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین طرح‌های ملی مشارکت بالایی از خود نشان می‌دهند به صورتی که در این نوع از دانشگاه‌ها استادان و حتی دانشجویان نخبه حضوری فعال در پیشبرد طرح‌های مطالعاتی دارند و سعی در ایجاد ارتباط بین  دانشگاه ها و صنعت دارند.”

تجاری سازی محصولات دانش بنیان از طریق دانشگاه ها

تجاری سازی محصولات دانش بنیان از طریق دانشگاه ها

برخورداری تاکید کرد:

تجاری سازی محصولات دانش بنیان از طریق دانشگاه ها و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به عنوان قدمی موثر در ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم محسوب می‌شود و از طرفی موجب ارتقا سطح شرکت های دانش بنیان می گردد، که خوشبختانه با نگارش برنامه‌های مختلف به سمت داشتن دانشگاه نسل سومی قدم‌های موثری برداشته شده است.”

عضویت در خبرنامه

13 + 12 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org