Select Page

حمایت صندوق نوآوری شکوفایی از صندوق های جسورانه

بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم امضای تفاهم نامه این نهاد با بانک صادرات در خصوص ایجاد صندوق های جسورانه و حمایت صندوق نوآوری شکوفایی از صندوق های جسورانه به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت:

” در صندوق نوآوری و شکوفایی تاکنون ۳۵ مورد مصوب شده تا بتوانیم از ۲۰ تا ۴۹ درصد سرمایه گذاری برای صندوق‌های جسورانه داشته باشیم. این به این معنی است که اگر صندوقی کاملا خطر پذیر شود تا ۴۹ درصد صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت و ارائه تسهیلات به آن‌ها خواهد داشت. وزارتخانه‌های مختلف می‌توانند صندوق سرمایه گذاری تخصصی ایجاد کنند که تاکنون وزارت بهداشت دو صندوق جسورانه در حوزه تجهیزات پزشکی و داروهای پیشرفته را مصوب کرده تا تشکیل شوند همچنین با وزارت ارتباطات جهاد کشاورزی هم همکاری هایی در این خصوص خواهیم داشت و مناطق آزاد اعلام کردند که صندوق جسورانه در این مناطق نیز تشکیل می‌شود. این روش برای ورود وزارتخانه‌ها در توسعه شرکت های دانش بنیان کشور مفید است.”

حمایت صندوق نوآوری شکوفایی از ایجاد صندوق های جسورانه

ایجاد صندوق های جسورانه توسعه فناوری در استان های کشور

وی بیان کرد:

“همچنین بنا شده تا ما در هر استان صندوق‌های جسورانه توسعه فناوری داشته باشیم که در همان استان این صندوق‌ها تشکیل شود و پارک‌های علم و فناوری نیز می‌توانند مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه در اختیار این صندوق‌ها قرار دهند به این ترتیب صندوق جسورانه هر استان از طریق صندوق پژوهش و فناوری ایجاد می‌شود.”

سلطانی در ادامه گفت:

“مجوز برنامه راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی تدوین شده که برای ارائه و تصویب به هیئت عامل و هیئت امنا داده شده است.”

حمایت صندوق نوآوری شکوفایی از صندوق های جسورانه و حمایت از شرکت های دانش بنیان

 صندوق نوآوری شکوفایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان

وی در پایان خاطرنشان کرد:

صندوق نوآوری و شکوفایی با ۱۲ بانک تعامل داشته که در راستای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به حمایت از آن‌ها می‌پردازد و بانک صادرات نیز ۲۳. ۵ میلیارد تومان برای کمک به این شرکت‌ها پرداخت کرده است. در کل ۱۲۰۰ میلیارد تومان ظرفیت بانکی برای شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده است.”

عضویت در خبرنامه

11 + 6 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org