Select Page

زیرساخت سازی حوزه دانش بنیان

مدیرعامل بانک پارسیان در خصوص مراحل دانش بنیان برای دریافت تسهیلات به دنبال ایجاد زیرساخت سازی حوزه دانش بنیان است،افزود:

” فضای نوآوری در بانک پارسیان شکل گرفته است که بر مبنای این توانمندی ها در ایجاد زیرساخت سازی حوزه دانش بنیان تاکنون موفق بوده است و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهد داد.”

زیرساخت سازی حوزه دانش بنیان

مراحل دانش بنیان برای دریافت تسهیلات

کوروش پرویزیان با بیان اینکه در شش ماهه گذشته در حوزه دانش بنیان ۲۲ شرکت به بانک پارسیان برای زیرساخت سازی حوزه دانش بنیان معرفی شدند، افزود :

“در بخش همکاری با شرکت های دانش بنیان نیز این بانک تاکنون موفق عمل کرده به طوری که به ۱۰ شرکت  دانش بنیان ۱۴۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۱۲ شرکت دیگر در حال طی کردن مراحل دانش بنیان برای دریافت تسهیلات هستند.”

او با تاکید بر اینکه این بانک با صندوق نوآوری و شکوفایی تفاهمنامه همکاری برای ارائه خدمات مالی و مراحل دانش بنیان برای دریافت تسهیلات به دانش بنیان ها منعقد کرده است تصریح کرد:

” شرکت های صادرکننده کالا می توانند از منابع بانک پارسیان و تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی پیش بینی کرده است برخوردار شوند که در مجموع ۱۰۰ میلیارد از منابع ریالی صندوق و ۱۰۰ میلیارد منابع دلاری صندوق و ۱۳۰ میلیارد منابع بانک پارسیان برای این بخش در نظر گرفته شده است.”

مراحل دانش بنیان برای دریافت تسهیلات

عضویت در خبرنامه

12 + 13 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org