Select Page

بهره مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

با هدف حمایت از توسعه و ایجاد شتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، طرح اعطای تسهیلات بانکی با کارمزد ۴ الی ۱۰ درصد از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل آغاز شد، بهره مندی شرکت های دانش بنیان از تسهیلات اعلام شد و نرخ سود تسهیلات اعطایی بسیار پایین می باشد.

این تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی در روستاها با اولویت مناطق مرزی، مناطق عشایری و محروم و هم چنین سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اعطای میگردد.

نرخ سود تسهیلات اعطایی

نرخ سود تسهیلات اعطایی

نرخ سود تسهیلات اعطایی برای مناطق روستایی و عشایری مرزی ۴ درصد، مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی ۶ درصد و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۱۰ درصد می باشد.
همچنین سود تسهیلات برای طرح های دانش بنیان در رشته فعالیت های مصوب، یک درصد کمتر خواهد بود.

دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت حداکثر ۶ سال است.

عضویت در خبرنامه

15 + 9 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org