Select Page

راه طولانی تحقق اقتصاد دانش بنیان

سید جواد ساداتی نژاد با بیان این که راه طولانی تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران نیازمند نگاهی سخاوتمندانه در حمایت از واحدهای دانش بنیان است از نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت و اظهار کرد:

“بر اساس قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان دولت باید سه هزار میلیارد تومان در سه سال پایانی برنامه پنجم به صندوق نوآوری و شکوفایی تزریق کند، در حالی که تا کنون به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.”

نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت واحدهای دانش بنیان

نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت واحدهای دانش بنیان

نماینده مردم کاشان و آران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد:

“اگر این مبلغ تخصیص داده شود، با تاخیری دو ساله به عدد در نظر گرفته شده خواهیم رسید.”

وی سهم ۰٫۵ درصدی تحقیق و توسعه در بودجه عمومی کشور را یادآور شد و تصریح کرد:

” این سهم ۰٫۵ درصدی هیچ گاه محقق نشده است.”

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ادامه داد:

“اقتصاد دانش بنیان باید مردمی باشد، ولی از آن جا که در شروع اقتصاد دانش بنیان قرار داریم، باید با کمک حمایت های دولتی جذابیت آن را برای بخش خصوصی عیان کنیم تا شرکت های سرمایه گذاری بزرگ باید به حوزه های دانش بنیان قدم بگذارند و از محصولات آن حمایت کنند.”

نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

 

عضویت در خبرنامه

9 + 8 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org