Select Page

شرکت های دانش بنیان فرآیندی و خدماتی

شرکت فرایندی و خدماتی که با استفاده از تجهیزات و فرآیندهای دارای شرایط آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان است محصولات غیر دانش بنیان تولید نمایند، شرکت دانش بنیان فرایندی و خدماتی هستند و می‌توانند گرید دانش بنیان تولیدی نوع۲ (صنعتی) را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است که تفاوت شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع دو(صنعتی) با شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک فقط در عدم استفاده معافیت مالیاتی می‌باشد.

شرایط تایید کالا و خدمات شرکت های دانش بنیان فرایندی و خدماتی

همانطور که توضیح داده شد در شرکت‌های دانش بنیان فرآیندی و خدماتی، تجهیزات و فرآیندهایی که با آنها کالاها یا خدمات غیر دانش بنیان تولید و یا ارائه می شوند، طبق آیین نامه ارزیابی  شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معیارهای سطح فناوری کالا یا خدمات برای تجهیزات و فرآیندهایی که از طریق آنها کالا یا خدمات غیر دانش بنیان ارائه می‌شود یکسان است.

  • سطح فناوری کالا با خدمت : کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های نسبتا بالا قرار بگیرند به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
  • به سختی قابل کپی‌برداری باشد
  • نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجهی باشد
  • منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول شده باشد.

تبصره:  خدمات جانبی « نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند ۱ باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای بند ۱، بعنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­شوند.

  • وضعیت تولید کالا یا خدمات : کالاها و خدمات شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان، باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. همچنین خدماتی که توسط شرکت متقاضی ارائه می شود ، باید دارای اسناد فروش باشد.
  • تسلط بر دانش فنی : « دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی کالا و خدمات » یا « دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید پیچیده کالا و خدمات » از طریق یکی از روش های زیر کسب شده باشد:
  • عمدتا به صورت داخلی تحقیق و توسعه یافته باشد
  • درصد بیشتری از محصول از طریق مهندسی معکوس کسب شده باشد.
  • دانش فنی یا فرایند پیچیده تولید محصول از مجموعه های بیرونی کسب شده باشد، ولی شرکت متقاضی توانسته در محصول یا فرآیند پیچیده تولید محصول ، تغییرات اساسی ایجاد کند

تبصره: در صورتی که تسلط بر دانش فنی بر روی کالاها و خدمات دانش بنیان توسط افراد اصلی شرکت ، قبلا در مجموعه دیگری ( از جمله دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و سایر شرکت های انشعابی و زایشی ) انجام شده باشد، بند تسلط بر دانش فنی ، مورد تایید خواهد بود.

نیازمندی های شرکت های دانش بنیان فرآیندی و خدماتی

محصول و یا خدمت شرکت های دانش بنیان فرآیندی و خدماتی در صورتی تایید می شوند که در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک یا دو قرار داشته و شرایط آن را داشته باشند. لازم به ذکر است که شرکت های دانش بنیان فرآیندی و خدماتی می توانند تاییدیه دانش بنیان را در سطح دانش بنیان تولیدی نوع دو دریافت کنند. و بدیهی است که از معافیت مالیاتی برخوردار نمی باشند.

عضویت در خبرنامه

9 + 10 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org