Select Page

تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان

مانده تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان در پایان مهرماه سال جاری ٧۴٢١.٣ میلیارد ریال است که بیشترین سهم را در حمایت از این شرکت ‌ها در کل شبکه بانکی در اختیار داشته است. لازم به ذکر است که باقی مانده تسهیلات شرکت های دانش بنیان در سال جاری پرداخت می شود.

همچنین این بانک طی مهرماه ٩۶ بیش از ۶۴۶ میلیارد ریال به این شرکت ها تسهیلات پرداخت کرده که از مجموع ٣١١٣ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی به دانش بنیان ها در این ماه، بیش از ٢٠ درصد بر عهده بانک صادرات ایران بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، قریب به ٧٠ درصد تسهیلات پرداخت شده به شرکت های دانش بنیان در مهرماه امسال، توسط بانک های «خصوصی شده» پرداخت گردید که در این میان مشارکت ٢٠ درصدی بانک صادرات ایران از کل پرداخت های نظام بانکی، قابل توجه است.

تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان

گزارش باقی مانده تسهیلات شرکت های دانش بنیان

بنا براین گزارش، مانده کل تسهیلات اعطایی به ٩٩۵ شرکت دانش بنیان در پایان مهرماه بالغ بر ٣۵ هزار و ٧١٨ میلیارد ریال بوده که بیشترین مانده این تسهیلات با رقم ٧۴٢١ میلیارد ریال به بانک صادرات ایران تعلق دارد.

بر پایه همین گزارش، طی مهرماه سال جاری بانک های دولتی ٢٧۵ میلیارد ریال، بانک های «خصوصی شده» قریب به ٢١۵٠ میلیارد ریال و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری ۶٨٨ میلیارد ریال به ١٢٢ شرکت دانش بنیان تسهیلات داده اند که بانک صادرات ایران با تسهیلات حمایتی بالغ بر ۶۴۶ میلیارد ریالی از این شرکت ها، سهمی ٢٠ درصدی در حمایت از تولید صنایع دانش بنیان بر عهده گرفته است.

اعطای این تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در راستای کمک به پیشرفت این شرکت ها در واقع کمک به پیشبرد اقتصاد کشور و اجرای اقتصاد دانش بنیان و در ادامه ی آن اقتصاد مقاومتی می باشد.

گزارش باقی مانده تسهیلات شرکت های دانش بنیان

عضویت در خبرنامه

2 + 5 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org