Select Page

اقتصاد دانش بنیان و خلق ثروت

شرکت های دانش بنیان مظهر اقتدار ملی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت اقتصاد دانش بنیان یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است و با تاکید بر اینکه باید یکی از ماموریت های بسیج در حوزه های علم و دانش،استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و گام برداشتن در راه رسیدن به...

عضویت در خبرنامه

6 + 15 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org