Select Page

ورود نخبگان و تاسیس شرکت های دانش بنیان

ورود نخبگان به حوزه شرکت های دانش بنیان مدیر کل بنیاد نخبگان استان زنجان در خصوص تاسیس شرکت های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم فناوری و ورود نخبگان به حوزه شرکت های دانش بنیان گفت: “۳۶فقره از شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم فناوری این...

شرکت های دانش بنیان و حوزه اشتغال

تاثیر شرکت های دانش بنیان بر اشتغال رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان ، از ایجاد سه هزار و ۵۰۰ عدد از شرکت‌های فناور محور یا دانش‌بنیان طی در کشور گفت و تاثیر شرکت های دانش بنیان بر اشتغال را بررسی نمود: “اگر دانشگاه ها در ایجاد...

عضویت در خبرنامه

5 + 14 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org