Select Page

آمار جدید شرکت های دانش بنیان منتشر شد

آمار شرکت های دانش بنیان آمار شرکت های دانش بنیان به تازگی  منتشر شده و نشان می‌دهد، تعداد شرکت های دانش‌بنیان در ایران از ۵۲ مورد در مارس ۲۰۱۴ به ۲۷۳۲ مورد در اکتبر ۲۰۱۶ رسیده است و درآمد حاصل از شرکت های دانش بنیان با افزایش صادرات بر پایه فناوری های دانش بنیان به...

عضویت در خبرنامه

14 + 14 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org