Select Page

کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین دانش بنیان

مشاوره دانش بنیان از جمله خدمات پرکاربرد برای شرکت های متقاضی دانش بنیان محسوب می شود با توجه به اهمیت این مساله پیرو حمایت های دولت از این شرکت ها، موسسه ی رهاورد بر آن شده است که کارگاه آموزشی مشاوره دانش بنیان را به شرکت های علاقه مند ارائه نماید. با توجه به توانایی و علاقه تیم مشاوره دانش بنیان موسسه رهاورد ، این موسسه با همکاری مرکز رشد پژوهشگاه نیرو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مجموعه قوانین دانش بنیان نموده است.

کارگاه آموزشی مشاوره دانش بنیان تیم مشاوره دانش بنیان موسسه رهاورد

محورهای برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

متولی بررسی شرکت های دانش بنیان

نحوه ارزیابی دانش بنیان

کارگزاران ارزیابی

سردبیران شرکت های دانش بنیان

فرآیند ثبت نام شرکت ها در سامانه

انواع شرکت های دانش بنیان

شاخص های ارزیابی شرکت های دانش بنیان

حمایت ها و تسهیلات مربوط به شرکت های دانش بنیان

زمان و مکان برگزاری همایش تیم مشاوره دانش بنیان موسسه رهاورد

محل برگزاری این همایش سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو و زمان آن یکم آذر ماه ساعت دو تا چهار می باشد.

 

عضویت در خبرنامه

4 + 4 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org