Select Page

دانش بنیان نوپا نوع یک چیست؟

 به تازگی شرکت های دانش بنیان نوپا به دو دسته ی دانش بنیان نوپا نوع یک و دانش بنیان نوپا نوع دو تقسیم شده اند. در گذشته شرکت های دانش بنیان نوپا به شرکت هایی گفته می شد که تازه تاسیس بوده و کمتر از سه سال از تاسیس آن ها گذشته باشد.

این شرکت ها اظهار نامه مالیاتی ندارند و یا درآمد آن ها در اظهار نامه مالیاتی صفر است.

شرکت های دانش بنیان نوپا اغلب متشکل از ۳ الی ۴ نفر پرسنل هستند که گاها به صورت پاره وقت در این شرکت ها فعالیت می نمایند.

درصد بالایی از شرکت های دانش بنیان نوپا با هدف تبدیل ایده های نو به محصولات با تکنولوژی بالا، توسط اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تشکیل شده است ولی هیچ قانون و شرطی در خصوص لزوم حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان وجود ندارد.

لازم به ذکر است که محصولات شرکت های دانش بنیان نوع یک باید مشمول فهرست کالاهای دانش بنیان سطح یک بوده، از تکنولوژی بالایی برخوردار باشند و ارزش افزوده زیادی را ایجاد نمایند.

معیارهای مورد نیاز شرکت دانش بنیان نوپا نوع یک:

به منظور بهتر متوجه شدن معیارهای شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک ، تمامی معیارهای شرکت های دانش بنیان و محصولات و خدمات آن ها در ذیل شرح داده شده است :

 • سطح فناوری کالا با خدمت : کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا قرار بگیرند به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
 • به سختی قابل کپی‌برداری باشد
 • نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجهی باشد
 • منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول شده باشد.

تبصره  خدمات جانبی « نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند ۱ باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای بند ۱، بعنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­شوند.

 • وضعیت تولید کالا یا خدمات : کالاها و خدمات شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان، باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. همچنین خدماتی که توسط شرکت متقاضی ارائه می شود ، باید دارای اسناد فروش باشد.
 • تسلط بر دانش فنی : « دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی کالا و خدمات » یا « دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید پیچیده کالا و خدمات » از طریق یکی از روش های زیر کسب شده باشد:
 • عمدتا به صورت داخلی تحقیق و توسعه یافته باشد
 • درصد بیشتری از محصول از طریق مهندسی معکوس کسب شده باشد.
 • دانش فنی یا فرایند پیچیده تولید محصول از مجموعه های بیرونی کسب شده باشد، ولی شرکت متقاضی توانسته در محصول یا فرآیند پیچیده تولید محصول ، تغییرات اساسی ایجاد کند

تبصره – در صورتی که تسلط بر دانش فنی بر روی کالاها و خدمات دانش بنیان توسط افراد اصلی شرکت ، قبلا در مجموعه دیگری ( از جمله دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و سایر شرکت های انشعابی و زایشی ) انجام شده باشد، بند تسلط بر دانش فنی ، مورد تایید خواهد بود.

شرایط تایید کالا یا خدمت نوپا نوع یک:

با توجه به تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان نوپای نوع یک، شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)

محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده و ارزش افزوده زیادی را ایجاد نماید تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردد.

نیازمندی های شرکت دانش بنیان نوپا نوع یک:

«کالاها و خدمات دانش بنیان » مورد تایید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی با هدف تولید و فروش، مشروط به دارا بودن همه معیارهای بالا(سطح فناوری و تسلط بر دانش فنی) ساخته و ارایه نماید.

توجه : شرکت های نوپا حداکثر ۲ سال می توانند از تاییدیه دانش بنیان نوپا از طرف کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا استفاده نمایند. بعد از دو سال مجدد ارزیابی شده و در صورتی که شرایط مورد نظر را نداشته باشند تاییدیه دانش بنیانشان لغو می گردد.

در ضمن اگر در این دو سال ، شرکت دانش بنیان نوپا محصول یا خدمتی را بخواهد به کالاها یا خدمات دانش بنیان خود اضافه نماید ، باید در زمان ارزیابی معافیت مالیاتی، محصول خود را به کارگزار مربوطه معرفی و بعد از ارزیابی آن طبق آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در صورت تایید به محصولات دانش بنیان شرکت متقاضی اضافه می شود.

دانش بنیان نوپا نوع دو چیست؟

تفاوت شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو با نوع یک تنها در سطح تکنولوژی محصولات می باشد.

محصولات شرکت های دانش بنیان نوع دو باید مشمول فهرست کالاهای دانش بنیان سطح دو شوند، از تکنولوژی نسبتا بالایی برخوردار باشند و ارزش افزوده خوبی را ایجاد نمایند.

لازم به ذکر است که محصولات فهرست سطح دو نسبت به فهرست سطح یک از پیچیدگی فنی کمتری برخوردار هستند.

شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو تمام مزایای شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک به غیر از معافیت مالیاتی را دارا می باشند.

معیارهای مورد نیاز شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو:

به منظور بهتر متوجه شدن معیارهای شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو ، تمامی معیارهای شرکت های دانش بنیان و محصولات و خدمات آن ها در ذیل شرح داده شده است :

 • سطح فناوری کالا با خدمت : کالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های  نسبتا بالا قرار بگیرند به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
 • به سختی قابل کپی‌برداری باشد
 • نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجهی باشد
 • منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول شده باشد.

تبصره  خدمات جانبی « نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند ۱ باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای بند ۱، بعنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­شوند.

 • وضعیت تولید کالا یا خدمات : کالاها و خدمات شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه دانش بنیان، باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. همچنین خدماتی که توسط شرکت متقاضی ارائه می شود ، باید دارای اسناد فروش باشد.
 • تسلط بر دانش فنی : « دانش فنی طراحی کالاها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی کالا و خدمات » یا « دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید پیچیده کالا و خدمات » از طریق یکی از روش های زیر کسب شده باشد:
 • عمدتا به صورت داخلی تحقیق و توسعه یافته باشد
 • درصد بیشتری از محصول از طریق مهندسی معکوس کسب شده باشد.
 • دانش فنی یا فرایند پیچیده تولید محصول از مجموعه های بیرونی کسب شده باشد، ولی شرکت متقاضی توانسته در محصول یا فرآیند پیچیده تولید محصول ، تغییرات اساسی ایجاد کند

تبصره – در صورتی که تسلط بر دانش فنی بر روی کالاها و خدمات دانش بنیان توسط افراد اصلی شرکت ، قبلا در مجموعه دیگری ( از جمله دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و سایر شرکت های انشعابی و زایشی ) انجام شده باشد، بند تسلط بر دانش فنی ، مورد تایید خواهد بود.

شرایط تایید کالا یا خدمت نوپا نوع دو:

با توجه به تغییر آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان نوپای نوع دو شرکت هایی هستند که فاقد اظهار نامه مالیاتی بوده و یا درآمدی نداشته باشند (اظهار نامه مالیاتی صفر)

محصول این شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد.

این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری متوسط به بالا برخوردار بوده و مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح دو گردد.

لازم به ذکر است که محصولات فهرست سطح دو نسبت به فهرست سطح یک از پیچیدگی فنی کمتری برخوردار هستند. شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو تمام حمایت ها و امتیازات شرکت های دانش بنیان را به غیر از معافیت مالیاتی دارا می باشند.

نیازمندی های شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو:

«کالاها و خدمات دانش بنیان » مورد تایید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی با هدف تولید و فروش، مشروط به دارا بودن همه معیارهای بالا(سطح فناوری و تسلط بر دانش فنی) ساخته و ارایه نماید.

توجه : شرکت های نوپا حداکثر ۲ سال می توانند از تاییدیه دانش بنیان نوپا از طرف کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا استفاده نمایند. بعد از دو سال مجدد ارزیابی شده و در صورتی که شرایط مورد نظر را نداشته باشند تاییدیه دانش بنیانشان لغو می گردد.

در ضمن اگر در این دو سال ، شرکت دانش بنیان نوپا محصول یا خدمتی را بخواهد به کالاها یا خدمات دانش بنیان خود اضافه نماید ، باید در زمان ارزیابی معافیت مالیاتی ، محصول خود را به کارگزار مربوطه معرفی و بعد از ارزیابی آن طبق آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در صورت تایید به محصولات دانش بنیان شرکت متقاضی اضافه می شود.

اخبار دانش بنیان  

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از صدور یک روزه ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: "تاکنون شرکت های دانش‌بنیان برای دریافت ضمانت‌نامه باید ۴۰ مرحله را طی می کردند، ولی با تعاملی که با بانک‌ها صورت گرفته است، این زمان را به یک تا چهار روز کاهش دادیم." دکتر...

طرح های درآمدزا شرکت های دانش بنیان

تقویت ساختار دانش بنیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهردر خصوص تقویت ساختار موجود شرکت های دانش بنیان و طرح های دانش بنیان ارائه شده به سازمان مرکزی این دانشگاه و طرح دانش‌بنیان درآمدزا ،را تشریح کرد. اسماعیل عبداللهی، حرکت به سمت درآمدهای غیرشهریه‌ای را نیاز...

نقش دانش بنیان در اشتغال

نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه اشتغال استاد دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل شرکت کویرسبز یگانه شرق در خصوص نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه اشتغال جوانان و نقش شرکتهای دانش بنیان در بستر سازی اقتصاد مقاومتی گفت: "شرکتهای دانش‌ بنیان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از ارکان...

تسهیلات ویژه دانش بنیان

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات ویژه در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی دانش‌بنیان ، مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند حداکثر تا (۲۵) درصد تخفیف نسبت به تعرفه‌های مصوب خدمات برای واحدهای تولیدی دانش‌بنیان شرکت های دانش بنیان اعمال...

تسهیل فعالیت دانش بنیان در بیمه

تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان صبح دیروز تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان ، نوآور و استارت آپها در صنعت بیمه، طراحی و عرضه پوشش‌های بیمه ای مورد نیاز شرکت های دانش بنیان و...

حمایت بانک ها از شرکت های دانش بنیان

حمایت تسهیلاتی شرکت های دانش بنیان مسئول شرکت های دانش بنیان در خصوص حمایت تسهیلاتی شرکت های دانش بنیان از جمله صادرات محصولات دانش بنیان گفت: "سرمایه گذاری نیاز اصلی شرکت های دانش بنیان است و باید شرکت های هلدینگ و نهادهای مالی راغب شوند در شرکت های کوچک دانش بنیان...

تسهیلات ترجیحی به دانش بنیان

تسهیلات ترجیحی بانکی به دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری نظام بانکی کشور اقدام به ارائه تسهیلات سرمایه در گردش موسوم به تسهیلات ترجیحی بانکی به دانش بنیان تولیدی برای ارتباط اقتصاد دانش بنیان می کند. به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی...

اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

اجرای قانون حمایت از دانش بنیان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بازید از چند شرکت دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی در خصوص اجرای قانون حمایت از دانش بنیان و واحد های تولیدی دانش بنیان گفت: " اجرای قانون حمایت از دانش بنیان و ارائه ۱۴۰ خدمت به شرکت‌های دانش...

پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

تسهیلات پرداختی بانک ها به شرکت‌های دانش بنیان براساس اعلام بانک مرکزی رقم تسهیلات پرداختی بانک ها به شرکت‌های دانش بنیان از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷ ، معادل ۶۱۸۳۷.۸ میلیارد ریال بوده که این رقم به تفکیک برای بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و...

داروهای تولید دانش بنیان در لیست بیمه

جوانان نخبه در شرکت های دانش بنیان فعالیت جوانان نخبه در شرکت های دانش بنیان در کنار طرح‌های استارت آپی سبب رشد و پیشرفت کشور می‌شود.در نظر دارد به معرفی محصولات ساخته شده در شرکت‌های دانش بنیان بپردازد.یکی از جوانان نخبه در شرکت‌های دانش بنیان موفق به ساخت داروهایی...

عضویت در خبرنامه

9 + 15 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org