Select Page

بهره ‌مندی شرکت های دانش‌بنیان از معافیت ها و تسهیلات گمرکی

محمد صاحبکار با اشاره به بهره ‌مندی شرکت های دانش‌بنیان از معافیت ها و تسهیلات گمرکی برای کالاهای دانش بنیان صادراتی و نحوه حل مشکلات شرکت های دانش ‌بنیان در حوزه امور گمرکی و استفاده از معافیت گمرکی عنوان کرد:

“برپایه ماده سه قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند از پرداخت حقوق گمرکی، نفع بازرگانی و آسیب های صادراتی معاف گردند.”

وی اضافه کرد:

” در سال ۹۴ شیوه‌ نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، نفع بازرگانی و آسیب ها به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان در تیم بررسی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا تصویب و اجرا گردید.”

واردات مواد اولیه کالاهای دانش بنیان صادراتی

واردات مواد اولیه کالاهای دانش بنیان صادراتی

وی در ادامه گفت:

“علاوه بر این شرکت های دانش‌بنیان می‌توانند از اذن ورود موقت برای مواد اولیه و کالاهای مورد استفاده در تولید محصولات، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای دانش‌بنیان صادراتی خودشان استفاده کنند.”

دکتر محمد صاحبکار سرپرست امور شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی رئیس جمهوری گفت:

“به علاوه در این مدت بیشتر از هزار و پانصد مورد مشاوره در ارتباط با معافیت های گمرکی و مقررات و آئین‌نامه ‌های ذیربط به شرکت های دانش بنیان تقاضا کننده عرضه شده است و همچنان آماده کمک رسانی می باشند.”

حل مشکلات شرکت های دانش ‌بنیان در حوزه امور گمرکی

حل مشکلات شرکت های دانش ‌بنیان در حوزه امور گمرکی

عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری و سرپرست امور شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی رئیس جمهوری عنوان کرد:

معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور برای حل مشکلات شرکت های دانش ‌بنیان در حوزه معافیت های گمرکی، تلاش می‌کند و در صورتی که شرکت ها مشکلاتی در این حوزه داشته باشند، می‌توانند با امور شرکت ها و مؤسسات دانش ‌بنیان مکاتبه کرده تا در حد امکان پیگیری شود.”

عضویت در خبرنامه

8 + 4 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org