Select Page

دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری

مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌وگو با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری در اشتغال و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش اقتصاد جامعه، گفت:

“تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در چند سال گذشته افزایش یافته و این شرکت‌ها مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز قرار گرفته‌اند چرا که دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری در یک راستا هستند و شرکت‌های دانش بنیان اثرات سازنده‌ای در اقتصاد کشور دارند.”

وی در خصوص دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری افزود:

” البته این شرکت‌ها و دانش بنیان با مشکلاتی هم مواجهند که برخی دستگاه‌ها مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تسهیل گری در امور آن‌ها برنامه‌ریزی دارند.”

الیاسی در خصوص دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری اظهار داشت:

شرکت‎های دانش‌بنیان تا پایان سال گذشته برای بیش از ۱۲۷ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.”

دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش اقتصاد

به گفته وی، حدود ۴۰ هزار نفر از این میزان اشتغال تنها در سال ۱۳۹۶ محقق شده است و با گذشت چهار ماه ازسال ۱۳۹۷ اشتغال شرکت‌های دانش بنیان از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشته و درآمد آنها نیز به رقمی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که این امر نشان دهنده نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش اقتصاد کشور است.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش نقش در اقتصاد و دانش‌بنیان و پیشرفت فناوری عنوان کرد:

” معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کرد تا این شرکت‌ها بتوانند در اقتصاد و اشتغال کشور تاثیر بسیاری داشته باشد.”

نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش اقتصاد

 

عضویت در خبرنامه

5 + 4 =

شبکه دانش بنیان ایران
تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان کیان، پلاک1354، واحد3
info@rahavard.org